28
Led

Farní kavárna

26
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Neh 8,2-4a. 5-6. 8-1
2. čtení: 1 Kor 12, 12-30
Evangelium: Lk 1, 1-4; 4,14-21

26
Led

2.neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 62, 1-5
2. čtení: 1 Kor 12, 4-11
Evangelium: Jan 2, 1-12

16
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40,1-5. 9-11
2. čtení: Tit 2, 11-14; 3, 4-7
Evangelium: Lk 3, 15-16.21-22

14
Led

Přístavek fary se sociální zařízením pro veřejnost

1

2

3

6
Led

Farní kavárna - leden 2016

Díky moc především za pečení rodině Vintrově.

1

2

3

6
Led

Zjevení Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 60, 1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a. 5-6
Evangelium: Mt 2, 1-12

6
Led

2. neděle vánoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 24, 1-4, 12-16
2. čtení: Ef 1, 3-6. 15-18
Evangelium: Jan 1, 1-18

6
Led

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 6, 22-27
2. čtení: Gal 4, 4-7
Evangelium: Lk 2, 16-21

27
Pro

Svátek Svaté rodiny

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 3,3-7. 14-17a
2. čtení: Kol 3, 12-21
Evangelium: Lk 2, 41-52

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS