Farní slavnost Ostrov 2021

Farní obchod pro děti

Bohu díky všem, kdo se zapojili do organizace farního dne.