Putování po Izraeli

Duchovní pouť českých a moravských kněží po Izraeli začala ranní modlitbou v poušti

Judská poušť

Nejznámější kumránská jeskyně

U břehu Jordánu

Místo kde stál palác Heroda Velikého

Model Herodova paláce

Betlém, místo Kristova narození

Betlém, jeskyně, kde se měl narodit Ježíš Kristus

Getsemanská zahrada

Boží hrob

Zeď nářků

Omarova mešita na chrámovém pahorku

Pohled na Jeruzalém z Olivové Hory