Kulířov

Historie Kaple

O postavení kaple sv. Anně, patronce Kulířova, se rozhodlo již za první republiky. Proto byla ustavena Kostelní jednota sv. Anny. Již po dvouleté houževnaté práci začal Kulířov znovu žít a svitla i naděje na stavbu kaple. Tato však byla opět pohřbena únorovým pučem v roce 1948, po kterém byl rozpoután boj proti náboženství. Místo
kaple se ale v roce 1950 začalo se stavbou tolik potřebného obecního hřbitova, aby se kulířovští zemřelí nemuseli pohřbívat na téměř 5 km vzdáleném hřbitově ve farní obci v Lipovci.
Teprve po tak zvaném Pražském jaru v roce 1968 se opět začínalo svobodněji žít a vzrostla nová naděje na postavení kaple. Projekt zpracoval architekt Ludvík Kolek z Brna. Kostelní jednota koupila dne 26.4.1970 od Bohumily Celé nemovitosti od hřbitova. Místo pro kapli bylo vybráno pod nynějším postaveným křížem po pravé straně a terén pro stavbu urovnán. Stavba kaple byla schválena 7.8.1970. Srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy a obsazení ČSSR sovětskou armádou opět pohřbilo naděje na její postavení. Povolení stavby nebylo zrušeno, ale jen oddáleno pro nevhodnou dobu na dobu pozdější. Ta teprve přišla až po listopadové revoluci v roce 1989 s pádem komunistické nadvlády. Kulířov se od 1.7.1990 osamostatnil ze střediskové obce Lipovec. V roce 1989 bylo schváleno v radě MNV Lipovec postavení obřadní síně v Kulířově, postavení 1 místnosti napojené na márnici. V její zdi měly být zabudovány dvojdvéře, aby o pohřbu mohla být v márnici vystavena rakev se zemřelým. Místo obřadní síně se rozhodli občané postavit kapli sv. Anně, jejíž stavba nebyla zrušena. Poněvadž v Kulířově žilo již jen 271 občanů, byl přepracován projekt na postavení menší samostatné kaple s napojením na márnici, sakristii, bez zabudování dvojdveří do zdi márnice. Velikost kaple je 6×14 metrů, což je pro
Kulířov dostačující. Se stavbou se začalo v roce 1991.

Zvony
Pro nově postavenou kapli bylo zapotřebí druhého zvonu. Na ulití tohoto zvonu již v r. 1968 zajistil zvonovinu rodák Ing. Josef Plch, pracovník slévárny ČKD Blansko, v hodnotě přes Kčs 10.000,-. Po odložení stavby kaple v roce 1970 na vhodnější dobu se domluvil lipovecký farář P. Stehlík s Ing. Plchem, aby ulitý zvon z této zvonoviny mohl být dán do kostela v Ostrově a až se bude stavět kaple v Kulířově, že farníci ostrovští zase pomohou Kulířovu. A právě v době stavby naší kaple byl na faře v Jedovnicích uskladněn 1 volný zvon, který jedovnický farář, v té době správce fary v Ostrově u Macochy, tento zvon daroval Kulířovu, i když o dohodě nic nevěděl.
Po jednání se zvonařskou dílnou Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova, musely být přivezeny oba zvony, aby se sladila tónina obou zvonů. Nový zvon je ulit v tónině AIS 2, aby při zvonění ladily. Jméno má Marie a věnováno občany Kulířova LP 1994. Firmy BOROKO a ELEKTRON v Olomouci zajistily elektrické zvonění a zavěšení ve věži márnice, poněvadž kaple věž nemá. Posvěceny byly po sv. mši 31. srpna 1994 děkanem P. Tomášem Prnkou a asistencí našeho faráře P. Josefa
Šišky a P. Jana Topenčíka, faráře z Vysočan.

Ostatky svaté Zdislavy
Biskup litoměřický, kardinál Štěpán Trocha blahé paměti, vyňal z hrobky této světice několik částeček kostí, odděleně je uložil v malých kovových pouzdrech, zapečetil a věnoval MUDr. Zdislavě Veselé, představené sekulárního institutu blažené Zdislavy se sídlem v Litoměřicích. Toto 1 pouzdro darovala P. Metoději Kuběnovi, tehdy faráři v Křepicích. P. Metoděj Kuběna, kulířovský rodák, se rozhodl tyto pravé ostatky darovat do naší kaple svaté Anny. Tato vzácnost je darovaná v roce 1999, kdy Kulířov slaví 666 roků svého trvání. Je to jistě doba nejvýznamnější v celé historii obce a také přispěje ke zviditelnění dnes malého Kulířova. Ostatky svaté Zdislavy byly v náší kapli uloženy na její svátek v neděli dne 30. května 1999. Je jen málo kostelů v České republice, které se mohou pochlubit ostatky svatých a jen jediná kaple, a to kaple naší svaté Anny. Bylo by možná dobré, aby Kulířov v budoucnu se stal poutním místem ve svátek svaté Zdislavy, ochránkyně rodin.

Přebráno z obecních stránek Kulířov