23
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 32-35
2. čtení: 1 Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20, 19-31
V dnešním evangeliu klíčovou postavou, kromě Pána Ježíše je apoštol Tomáš, kterému Ježíš říká: Tomáši, protože jsi uviděl, uvěřil jsi, ale blahoslavení jsou ti, kdo neviděli, a přesto uvěřili a o víře bych Vám rád dnes řekl jeden příběh, ve kterém hlavní úlohu hraje chlapec, který se také jmenuje Tomáš.

11
Dub

Rekonstrukce první poloviny fary instalece sociálního zařízení a topení

1

2

3

11
Dub

Vítězství

Děkuji všem, kteří poslali hlas kostelu v Lipovci v soutěži o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji. V soutěži Lipovecký kostel získal 1304 hlasy a ve svojí kategorii velké stavby suverénně vyhrál. Na druhém místě se umístil dům ve Znojmě se 702 hlasy.

8
Dub

Hrkání v Lipovci na Bílou sobotu

Hrkači věnovali na opravu fary 3 300 Kč

Hrkalo se,

8
Dub

Hrkání v Lipovci na Velký pátek

1

2

8
Dub

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10,34a. 37-43
2. čtení: Kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9
Bratři a sestry, abychom alespoň trochu pochopili Boží lásku k nám lidem, která se realizovala především skrze Ježíšův kříž a vzkříšení povím Vám dnes jeden příběh.

8
Dub

Velikonoční vigilie

Bratři a sestry, k dnešní slavnosti Vám chci říci jen jeden krátký příběh. Byl jednou jeden muž a ten zaléval zahradu. Uprostřed zahrady stál obrovský balvan. Muž zavolal svého syna a poprosil ho, aby balvan odvalil. Velmi dobře věděl, že žádá skutek, který zdaleka převyšuje síly malého chlapce. Malý Jeník se opřel do balvanu, aby ho odvalil, ale bez úspěchu. Balvan byl pro něho příliš těžký.

8
Dub

Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4,14-16 5, 7-9
Evangelium: Jan 18,1 – 19,42

8
Dub

Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8.11-14
2. čtení: 1 Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15
V dnešním evangeliu čteme, že Ježíš se nám vydává do krajnosti a jak na jeho lásku máme odpovídat my lidé? Povím Vám krátký příběh.

1
Dub

Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2, 6-11
Evangelium: Mk 14, 1-15,47
K dnešnímu dlouhému pašijovému evangeliu Vám povím jen jeden takový krátký příběh. Žádal jsem Boha, aby mě zbavil mé pýchy, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že to není jeho věc zbavovat mě pýchy, že se jí musím zříci sám.
Žádal jsem Boha, aby uzdravil mého postiženého syna, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že tělo je pomíjivé.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS