7
Bře

Rekonstrukce fary, výměna oken a obkladání sociálního zařízení

7
Bře

3. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18
2. čtení: Řím 8, 31b-34
Evangelium: Mk 9, 2-10

7
Bře

2. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18
2. čtení: Řím 8, 31b-34
Evangelium: Mk 9, 2-10

24
Úno

1. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 9, 8-15
2. čtení: 1 Pt 3, 18-22
Evangelium: Mk 1, 12-15
Dnešní promluvu bych rád zaměřil na téma, o kterém se moc nemluví, a to o Božím nepříteli tj. o satanovi. V úryvku z dnešního evangelia jsme slyšeli, že tento Boží nepřítel pokoušel Ježíše na poušti, ale jak tento nepřítel nás všech vypadá? Povím Vám jeden příběh.

21
Úno

Přednáška o Izraeli

Otec Pavel, Vás všechny zve na přednášku a povídání o Izraeli

V neděli 8. března od 15h v přízemí na základní škole v Lipovci

21
Úno

Putování po Izraeli

Duchovní pouť českých a moravských kněží po Izraeli začala ranní modlitbou v poušti

Judská poušť

19
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 7, 1-4. 6-7
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1, 29-39
V dnešním evangeliu se praví, že Ježíš uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. Zde je však dobré si uvědomit jednu věc, Ježíš na náš svět nepřišel především pro to, aby uzdravoval naše těla, ale především hlásal o Božím království. A proč tedy Ježíš uzdravoval? Protože jeho slova nejsou bezmocná, ale jsou plná lásky, která dokáže uzdravovat i lidská těla a na téma jak se taková pravá láska pozná, bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.

19
Úno

Rekonstrukce fary pokračuje

1

2

3
Úno

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 18, 15-20
2. čtení: 1 Kor 7, 32-35
Evangelium: Mk 1,21b-28

27
Led

Návštěva farníků o. Josefa Šišky na Žernůvce 21. prosince

Ježíš řekl: byl jsem nemocen

a navštívili jste mě

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS