15
Zář

Hody v Lipovci 2015

Hody v Lipovci 2015

Hody v Lipovci 2015

Hody v Lipovci 2015

15
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 5-9a
2. čtení: Jak 2, 14-18
Evangelium: Mk 8, 27-35
V dnešním evangelium Petr vyznává Ježíše jako Mesiáše, ale zároveň nechce přijmout Ježíše jako takového, protože mu Ježíš říká něco, co Petr nechce slyšet. A jak máme přijímat názory druhých, zvláště těch, kteří nám nejsou zas tak moc sympatičtí. O tom Vám povím jeden příběh.

6
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 35, 4-7a
2. čtení: Jak 2, 1-5
Evangelium: Mk 7, 31-37
Trápí Vás zlo ve světě? Jistě, koho by netrápilo. Války, příliv uprchlíků, terorismus, rakovina, lidská nespravedlnost. Je toho tolik. A křesťan může říci ještě jednu věc: „Jak to, že Bůh mlčí?“ Jak to, že s lidstvem, nebo alespoň s těmi zlými (mezi něž se obvykle nepočítáme) nic neudělá? Jak se na to může dívat? Jak to, že tu není okamžité řešení hned?

2
Zář

Lipovské hody

2
Zář

Informace z naší farnosti

Je tomu přesně rok, kdy jsem Vás informoval v zářijovém zpravodaji o změnách ve farnosti a o započatých pracích na opravě fary. Neuvěřitelné se stalo skutkem a je opravena v rámci druhé etapy téměř i druhá polovina fary. Stačí dokončit topení, položit podlahy, natřít dveře a vymalovat ….

2
Zář

Poděkování

Rád bych tímto příspěvkem poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Díky Vaší pomoci vyhrál náš kostel v Lipovci hlavní cenu v soutěži 150.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na odvodnění presbytáře, neboli zadní části v našem kostele, kudy do lipoveckého kostela vniká vlhkost.
Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi i všem obecním zastupitelům za sponzorské přípravné práce odkopání zeminy kolem kostela, aby v září a říjnu mohl být celý presbytář odvlhčen.

1
Zář

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4, 1-2. 6-8
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7, 1-8.14-15.21-23
Asi každý z nás někdy v dětství zažil pokyn: „umyj si ruce. Přece nebudeš jíst, když máš špinavé ruce, to se přece nedělá! A právě k takovému činu Ježíš nabádá. Jak je to možné?

26
Srp

Rekonstrukce fary druhá polovina, zednické práce a výměna oken

1

2

3

26
Srp

Odvlhčení kostela - odkopání

1

2

3

24
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS