4
Pro

Odvlhčení presbytáře - práce pokračují

1

2

3

1
Pro

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 33, 14-16
2. čtení: 1 Sol 3,12 – 4,2
Evangelium: Lk 21, 25-28, 34-36
V posledních dnech jsme pravidelně četli o dnech plných hrůzy, které nastanou, až tento svět pomine. A mohla nás, nebo alespoň mě napadla otázka proč ke konci liturgického roku tomu tak je? Je to proto, abychom začali bilancovat a také si uvědomili, že ten život zde na zemi je velmi pomíjející a navíc se ďáblovi povedla jedna mistrovská lež, o které bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.

28
Lis

Mikuláš v Lipoveckém kostelu

28
Lis

Mikuláš v Ostrovském kostelu

28
Lis

Biblická hodina na faře v Ostrově

28
Lis

Biblická hodina na faře v Lipovci

28
Lis

Setkání modliteb matek v Lipovci

28
Lis

Mikuláš v Lipovci

 

28
Lis

Mikuláš v Ostrově

27
Lis

Zateplení přístavku fara

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS