14
Črv

Antiochia 13.7.2020

13
Črv

Mezigenerační setkání - farní kavárna s biskupem Konzbulem a společenstvím Antiochia

13
Črv

Zahájení Antiochie v Lipovci biskupem Pavlem Konzbulem

12
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55, 10-11
2. čtení: Řím 8, 18-23
Evangelium: Mt 13, 1-23

7
Črv

Koncert Listověj

6
Črv

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-3a
2. čtení: 2 Kor 4,1-2. 5-7
Evangelium: Lk 10, 1-9
Bylo jich hrstka, tak jako zrní v klíně spravedlivých a milosrdných a touto setbou se ozbrojovala zem. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Duch nezahálí nikdy a nikde. Stejně jako byl účinný v době apoštolů, stejně jako byl po staletí účinný v naší církvi, stejně jako působil v době Cyrila a Metoděje, tak Duch nezahálí nikdy a nikde.

3
Črv

Antiochia - pozvánka a program první týden

 

3
Črv

Antiochia

2
Črv

Farní den v Lipovci 2020

28
Čer

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a
2. čtení: Řím 6,3-4.8-11
Evangelium: Mt 10,37-42
Viděl jsem na pohřbu, jak se se svým drahým zesnulým loučili lidé, kteří dali svůj život Kristu. Častěji však vidím pohřby, kde se lidé loučí s těmi, kde tomu tak není. Kde si lidé dali život pouze sobě navzájem, ale nejbolestnější je, kdy se má kněz rozloučit s někým, kdo svůj život dal pouze sobě.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS