Farní kavárna - prosinec 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Velké díky všem, kteří přišli, ale především rodině Stloukalové za napečení a Honzovi a Marii Ševčíkové a Aničce Sedlákové a dalším za obsluhu při kavárně a úklid po kavárně. Díky také Janu Celému za fotografování.