Poděkování

Rád bych tímto příspěvkem poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Díky Vaší pomoci vyhrál náš kostel v Lipovci hlavní cenu v soutěži 150.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na odvodnění presbytáře, neboli zadní části v našem kostele, kudy do lipoveckého kostela vniká vlhkost.
Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi i všem obecním zastupitelům za sponzorské přípravné práce odkopání zeminy kolem kostela, aby v září a říjnu mohl být celý presbytář odvlhčen.
Velmi mnoho Vám všem děkuji a těším se na další spolupráci.
P. Pavel Kuchyňa – administrátor farnosti Lipovec