27
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

24
Srp

Pobytové setkání prarodičů, rodičů s dětmi na faře v Ostrově

20
Srp

Mše svatá 18.8. za dobrovolné hasiče k jejich 130 výročí

19
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Př 9, 1-6
2. čtení: Ef 5,15-20
Evangelium: Jan 6, 51-58
Možná si říkáte, že už toho bylo dost, již čtvrtou neděli v řadě čteme o eucharistii a začalo to tak příjemně - nasycení 5.000 mužů. A člověk si říká: to by bylo fajn, kdybych byl svědek podobného zázraku, ale teď, mám žít ten svůj všední náboženský život a ještě každý týden chodit ke svatému přijímání a nejen to, ale i pravidelně ke svaté zpovědi, tak to už je moc, zvláště teď, kdy je čas prázdnin a dovolených.

14
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 19, 4-8
2. čtení: Ef 4, 30 – 5,2
Evangelium: Jan 6, 41-51
Tak už je toho dost! Tak jsme to slýchávali jako malé děti, když jsme to s tím zlobením přehnali a rodiče nás zarazili a možná to ani tak vážně nemysleli. Horší je, když tato věta zazní mezi manželi po létech jejich společného života, když soustavně hledají jenom sami sebe, sobecky si lezou na nervy a tak se jejich manželství stane předpeklím. A oni z bezvýchodnosti svojí situace začnou hledat advokátní kancelář.

10
Srp

Oprava soklu v kostele v Lipovci

1

2

3

5
Srp

Farní kavárna - srpen 2018

1

2

3

5
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 16, 2-4. 12-15
2. čtení: Ef 4, 17. 20-24
Evangelium: Jan 6, 24-35

30
Črv

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kr 4, 42-44
2. čtení: Ef 4, 1-6
Evangelium: Jan 6, 1-15

22
Črv

Sv. Marie Magdalena - hody Ostrov 2018

Liturgické texty: 1. čtení: Pís 3, 1-4a
2. čtení: 2 Kor 5, 14-17
Evangelium: Jan 20, 1.11-18

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS