25
Kvě

Mše svatá za dobrovolné hasiče z Lipovce 20.5.2018

22
Kvě

Děkanátní setkání dětí z náboženství v Bořitově 22.5.2018

Asi 130 dětí z naší diecéze se za krásného počasí sešlo v Bořitově u místního kostela. Otec Jiří Kaňa v kostele děti přivítal a setkání začalo společnou modlitbou.
Děti pak byly rozděleny do 10 skupinek a plnily úkoly na 10 stanovištích. Např. proměňovaly vodu ve víno, četly z Písma svatého, zkoušely sílu na lanových překážkách, doplňovaly vynechaná slova v modlitbě Zdrávas, Maria atd.

21
Kvě

Slavnost seslání Ducha svatého

Liturgický text: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Gal 5, 16-25
Evangelium: Jan 15, 26-27; 16, 12-15

14
Kvě

Noc kostelů - Ostrov u Macochy 25.5.2018

14
Kvě

Noc kostelů - Ostrov u Macochy 25.5.2018

14
Kvě

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 1,15-17. 20-26
2. čtení: 1 Jan 4, 11-16
Evangelium: Jan 17, 11b-19

6
Kvě

Farní kavárna - květen 2018

1

2

3

6
Kvě

6. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48
2. čtení: 1 Jan 4, 7-10
Evangelium: Jan 15, 9-17
Nevím, jestli jste se někdy zamýšleli nad pravou povahou nebe a pekla. A možná vás napadlo, proč právě tím začínám dnes svoje kázání, když evangelium nám jasně říká, abychom se milovali navzájem, jako Kristus miloval nás. Je to proto, že to spolu velmi úzce souvisí.

29
Dub

5. neděle velikonoční

Liturgický text: 1. čtení: Sk 9, 26-31
2. čtení: 1 Jan 3, 18-24
Evangelium: Jan 15, 1-8

23
Dub

Víkend dětí z náboženství na faře v Ostrově 2018

Na ostrovské faře o předposledním dubnovém víkendu se opět sešly děti z 1. až 7. ročníku základních škol z Lipovce a Ostrova, které navštěvují hodiny náboženství. Tentokrát jsme pobyt zaměřili na téma přátelství. V pátek v podvečer se děti, které byly na takovém pobytu poprvé, seznámily s ostatními účastníky. Potom jsme spřádali z vlny pavučinu mezilidských vztahů. Na závěr této hry jsme si názorně ukázali, jak snadno se dají mezilidské vztahy zpřetrhat. Večer se promítal biblický příběh o králi Davidovi, o jeho hrdinských činech a jeho přátelství s Jonatanem.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS