5
Bře

3. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 20, 1-17
2. čtení: 1 Kor 1, 22-25
Evangelium: Jan 2, 13-25

27
Úno

Koncert kněžské scholy v Lipovci

Do našeho kostela v Lipovci přijeli v neděli 25.2. sedm kněží a jeden bohoslovec z celé Moravy, aby nám zprostředkovali nevšední postní a umělecký zážitek.

25
Úno

2. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
2. čtení: Řím 8, 31b-34
Evangelium: Mk 9, 2-10
Tak nevím, jestli by někdo z nás, kdyby mu Bůh nařídil, že má obětovat své dítě, tak nevím kolik z nás by to dokázalo? Spíše bychom si klepali na čelo a zmítali se v pochybnostech, jestli je Bůh vůbec dobrý, když po nás takovou věc vůbec chce? Možná bychom od víry úplně odpadli. Přeci to nemůžeš myslet vážně? To po nás nemůžeš chtít? Tak takového Boha já vůbec nechci mít!

19
Úno

1. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 9, 8-15
2. čtení: 1 Pt 3, 18-22
Evangelium: Mk 1, 12-15

11
Úno

6. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Lv 13, 1-2, 45-46
2. čtení: 1 Kor 10,31 – 11,1
Evangelium: Mk 1, 40-45

5
Úno

Koncert kněžské scholy v Lipovci

5
Úno

Koncert kněžské scholy v Lipovci

5
Úno

Vánoční stromky, sobotní přání k narozeninám a únorová farní kavárna

5
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 7,1-4.6-7
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39  
Pán Ježíš uzdravuje, uzdravuje mnohé a všichni mají radost, jakou se Pán ujímá těch potřebných a Pán přichází do domu, kde je nemocná, horečkou. Starší žena pro nás dnes s banální chorobou. A je zde uzdravení, které je velmi rychlé, uzdravení člověka, který je nemocný běžnou nemocí, ale hlavně uzdravení člověka, který byl z hlediska té společnosti člověkem takovým nevýznamným.

28
Led

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 18, 15-20
2. čtení: 1 Kor 7, 32-35
Evangelium: Mt 1, 21-28
Přichází nové učení a s velikou mocí říkají lidé, kteří Ježíše slyšeli. A zajímavé je, že v evangeliu je vysloven výraz, že Ježíš je učil jako ten, který má moc. Co to znamená? Že Ježíš neučí podle nějakých nastudovaných pouček, ale jako ten, kdo má velkou zkušenost s živým Bohem. Tedy učí spíš skrze své srdce, než že by jen vykládal poznané pravdy. A rovněž Ježíš ve svých promluvách si spíš všímá ducha zákona, než její literu.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS