30
Pro

Sv. Štěpán - 26.prosince

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6,8-10; 7,54-60
Evangelium: Mt 10,17-22

27
Pro

Vánoce 2017

Štědrý den 2017

štědrý den 2017

štědrý den 2017

štědrý den 2017

25
Pro

Narození Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52, 7-10
2. čtení: Žid 1, 1-6
Evangelium: Jan 1, 1-18

24
Pro

Štědrý den

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 62, 11-12
2. čtení: Tit 3, 4-7
Evangelium: Lk 2, 15-20
Každý rok přicházíme k Betlému, abychom skrze to, co vidíme a slyšíme, tak abychom se otevřeli tajemství, které nás přesahuje. Je krásné, že na počátku bylo Slovo a to Slovo zaznělo k pastýřům, to Slovo zaznělo k Panně Marii, a to Slovo bylo hybnou silou, která dala do pohybu dějiny naší spásy. A to Slovo zní k uším každému, kdo chce slyšet.

24
Pro

4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Sam 7,1-5. 8b-12.14.16
2. čtení: Řím 16, 25-27
Evangelium: Lk 1, 26-38

18
Pro

3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-2a. 10-11
2. čtení: 1 Sol 5,16-24
Evangelium: Jan 1, 6-8. 19-28
Dnešní evangelium by mohlo začít i těmito slovy: Byl člověk poslaný od Boha a jmenoval se: a zde každý z nás by měl uvést svoje jméno, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Tak i takto by mohlo začít to dnešní evangelium. Ach Pane, proč nám to děláš tak těžké, vždyť víš, jak já se s tou svojí vírou plácám a ty po mě chceš, abych byl světlem pro druhé, aby skrze mě v Tebe uvěřili? Tak to si snad děláš srandu?

10
Pro

Sv. Mikuláš v Lipovském kostele 2017

10
Pro

Sv. Mikuláš v Ostrovském kostele 2017

10
Pro

2. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40, 1-5, 9-11
2. čtení: 2 Pt 3, 8-14
Evangelium: Mt 1, 1-8

8
Pro

Oprava střechy kostela Lipovec

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS