11
Říj

Koncert Spirituálu Kvintet v kostele v Lipovci

 

11
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 5, 1-7
2. čtení: Flp 4, 6-9
Evangelium: Mt 21, 33-43
Podobenství o vinařích je děsivé. Jejich jednání je nepochopitelně zlé a brutální. Připadá nám přehnané a nepravděpodobné, než si vybavíme všechny ty zprávy o vraždách, násilí a brutalitě odehrávající se takřka každodenně i v naší době a v dnešním světě.

4
Říj

Farní kavárna - říjen 2017

1

2

3

4
Říj

Děti, které byli letos u 1. sv. přijímání v Brně

29. zaří bylo v Brně na Petrově setkání dětí , kteří letos byli u 1. sv. Přijímání s otcem biskupem Vojtěchem. Po slavné mši svaté byl pro děti připraven program za který jménem našich farností moc děkujeme.

4
Říj

26. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 18, 25-28
2. čtení: Flp 2, 1-11
Mt 21, 28-32

26
Zář

25. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55, 6-9
2. čtení: Flp 1, 20c – 24. 27a
Evangelium: Mt 20, 1-16a

18
Zář

24. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 27,33 – 24,9
2. čtení: Řím 14, 7-9
Evangelium: Mt 18, 21-35

12
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 33, 7-9
2. čtení: Řím 13, 8-10
Evangelium: Mt 18, 15-20

5
Zář

Farní kavárna - zaří 2017

1

2

3

5
Zář

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 20, 7-9
2. čtení: Řím 12, 1-2
Evangelium: Mt 16, 21-27

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS