25
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 42-47
2. čtení: 1 Pt 1, 3-9
Evangelium: Jan 20, 19-31

19
Dub

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9

19
Dub

Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4,14-16; 5, 7-9
Evangelium: Jan 18,1 – 19,42

19
Dub

Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8. 11-14
2. čtení: 1 Kor 11, 23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15

16
Dub

Bílá sobota

Bílá sobota

Bílá sobota

Bílá sobota

14
Dub

Velkopáteční obřady

Velký pátek

Velký pátekl

Velký pátek

14
Dub

Klapání a hrkání na Velký pátek

Velký pátek

Velký pátek

Velký pátek

13
Dub

Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2, 6-11
Evangelium: Mt 26,14 – 27,68
Pro dnešní slavnost mě dnes napadl jeden příběh o tom, jak by možná dnešní svět vítal Ježíše, kdyby vycházel z dnešního mediálního světa.

7
Dub

Farní kavárna - duben 2017

1

2

3

4
Dub

5. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 37, 12-14
2. čtení: Řím 8, 8-11
Evangelium: Jan 11, 1-45

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS