19
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 7, 1-4. 6-7
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1, 29-39
V dnešním evangeliu se praví, že Ježíš uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. Zde je však dobré si uvědomit jednu věc, Ježíš na náš svět nepřišel především pro to, aby uzdravoval naše těla, ale především hlásal o Božím království. A proč tedy Ježíš uzdravoval? Protože jeho slova nejsou bezmocná, ale jsou plná lásky, která dokáže uzdravovat i lidská těla a na téma jak se taková pravá láska pozná, bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.

19
Úno

Rekonstrukce fary pokračuje

1

2

3
Úno

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 18, 15-20
2. čtení: 1 Kor 7, 32-35
Evangelium: Mk 1,21b-28

27
Led

Návštěva farníků o. Josefa Šišky na Žernůvce 21. prosince

Ježíš řekl: byl jsem nemocen

a navštívili jste mě

25
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jon 3, 1-5.10
2. čtení: 1 Kor 7, 29-31
Evangelium: Mk 1, 14-20

23
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19
2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a. 17-20
Evangelium: Jan 1, 35-42

23
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55,1-11; Iz 12
2. čtení: 1 Jan 5,1-9
Evangelium: Mk, 1, 6b-11

6
Led

2. neděle vánoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 24, 1-4. 12-16
2. čtení: Ef 1, 3-6. 15-18
Evangelium: Jan 1, 1-18

6
Led

Svatá rodina

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 15, 1-6; 21, 1-3

2. čtení: Žid 11, 8.11-12. 17-19

Evangelium: Lk 2, 22-40

6
Led

Sv. Štěpán - 26. prosince

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6, 8-10; 7, 54-60

Evangelium: Mt 10, 17-22

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS