1
Dub

Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2, 6-11
Evangelium: Mk 14, 1-15,47
K dnešnímu dlouhému pašijovému evangeliu Vám povím jen jeden takový krátký příběh. Žádal jsem Boha, aby mě zbavil mé pýchy, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že to není jeho věc zbavovat mě pýchy, že se jí musím zříci sám.
Žádal jsem Boha, aby uzdravil mého postiženého syna, a Bůh řekl: „Ne.“ Řekl, že tělo je pomíjivé.

25
Bře

5. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 31, 31-34
2. čtení: Žid 5, 7-9
Evangelium: Jan 12, 20-23
V dnešním evangelium Ježíš předpovídá, že bude mnoho trpět a možná i Vás napadla otázka, jak je možné, když tvrdíme, že Bůh je nejvíce dobrotivý, tak dopustí tolik bolesti v životě lidí? Abychom tuto obtížnou otázku mohly alespoň částečně pochopit, tak Vám řeknu jeden pravdivý příběh.

17
Bře

Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Prosím o podporu v hlasování o nejlépe opravenou památku. Hlasování probíhá formou SMS, přičemž z každého telefonu lze poslat pouze jeden hlas a cena je 6 Kč včetně DPH. Soutěž má uzávěrku v pátek 10. dubna, přičemž každý hlas pomáhá.

17
Bře

4. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kron 36,14-16. 19-23
2. čtení: Ef 2, 4-10
Evangelium: Jan 3, 14-21
V dnešním evangeliu Ježíš Nikodémovi a vlastně celému světu říká tu nejkrásnější větu o poselství Boží lásky k nám lidem. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A abychom alespoň trochu pochopili význam těchto slov, povím Vám jeden pravdivý příběh.

7
Bře

Rekonstrukce fary, výměna oken a obkladání sociálního zařízení

7
Bře

3. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18
2. čtení: Řím 8, 31b-34
Evangelium: Mk 9, 2-10

7
Bře

2. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18
2. čtení: Řím 8, 31b-34
Evangelium: Mk 9, 2-10

24
Úno

1. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 9, 8-15
2. čtení: 1 Pt 3, 18-22
Evangelium: Mk 1, 12-15
Dnešní promluvu bych rád zaměřil na téma, o kterém se moc nemluví, a to o Božím nepříteli tj. o satanovi. V úryvku z dnešního evangelia jsme slyšeli, že tento Boží nepřítel pokoušel Ježíše na poušti, ale jak tento nepřítel nás všech vypadá? Povím Vám jeden příběh.

21
Úno

Přednáška o Izraeli

Otec Pavel, Vás všechny zve na přednášku a povídání o Izraeli

V neděli 8. března od 15h v přízemí na základní škole v Lipovci

21
Úno

Putování po Izraeli

Duchovní pouť českých a moravských kněží po Izraeli začala ranní modlitbou v poušti

Judská poušť

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS