2
Čer

Kopání vodovodní přípojky

Všem brigádníkům velké díky

1

2

2
Čer

Slavnost nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
2. čtení: Řím 8, 14-17
Evangelium: Mt 28, 16-20

25
Kvě

Seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Gal 5, 16-25
Evangelium: Jan 15, 26-27: 16,12-15

19
Kvě

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 1, 15-17. 20-26
2. čtení: 1 Jan 4, 11-16
Evangelium: Jan 17, 11b-19
V dnešním druhém čtení se praví: Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. A k tomuto textu v dnešním evangeliu pozdvihá Ježíš oči k nebi a modlí se těmito slovy: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jako my. Co to znamená? Povím Vám jeden příběh.

14
Kvě

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Krajští radní Bohumila Beranová, Jiří Němec a Václav Božek se v úterý 12. května 2015 v prostředí zrenovované Löw-Beerovy vily v Brně zúčastnili předání ocenění vítězům v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2014.

12
Kvě

Jarní brigáda

Na první jarní brigádu přišlo

18 mužů

10
Kvě

6. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48
2. čtení: 1 Jan 4, 7-10
Evangelium: Jan 15, 9-17
V dnešním evangeliu je stěžejní věta: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život." Nevím, jestli bychom něčeho takového byli schopni. Sám za sebe musím říci, že nevím, ale jednu věc vím zcela jistě, že dávající se lásce se musíme stále učit, abychom mohli naplnit Kristův příkaz: „milujte se navzájem, jako jsem já miloval Vás.“ Jak? Povím Vám jeden pravdivý příběh.

5
Kvě

5. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 9,26-31
2. čtení: 1 Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
V dnešním evangeliu se praví: já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti a dále se praví zůstaňte ve mně a neste ovoce a já zůstanu ve Vás. Co to znamená? Povím Vám jeden příběh.

29
Dub

Děti z náboženství z Lipovce na víkendovém setkání Ostrova u Machochy

O víkendu 24., 25. a 26. dubna se na faře v Ostrově u Macochy sešly děti 2. až 7. ročníku, které navštěvují hodiny náboženství. Jelikož se pobytu zúčastnilo 21 dětí, museli se jako vedoucí zapojit i žáci páté, šesté a sedmé třídy. Tentokrát jsme jako stěžejní téma vybrali vodu a křest. Povídali jsme si o tom, jak je voda pro život důležitá, zahráli jsme si hru „Co dokáže voda“ a také jsme se v kostele podrobněji seznámili se svátostí křtu. V pátek večer starší děti připravily pro svoje mladší kamarády stezku odvahy.

29
Dub

4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 8-12
2. čtení: 1 Jan 3, 1-2
Evangelium: Jan 10, 11-18
Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, protože i v dnešním evangeliu Ježíš jasně říká: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř zná své ovce a dává za ně svůj život, takže z textu by pro nás jasně mělo vyplývat, že křesťané na tom musí být mnohem lépe, než lidé, kteří v Boha nevěří. A skutečně tomu, tak je, i když se nám může někdy snad i oprávněně zdát, že lidé bez Boha jsou na tom lépe, ale to je pouhá iluze.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS