2
Zář

Poděkování

Rád bych tímto příspěvkem poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Díky Vaší pomoci vyhrál náš kostel v Lipovci hlavní cenu v soutěži 150.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na odvodnění presbytáře, neboli zadní části v našem kostele, kudy do lipoveckého kostela vniká vlhkost.
Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi i všem obecním zastupitelům za sponzorské přípravné práce odkopání zeminy kolem kostela, aby v září a říjnu mohl být celý presbytář odvlhčen.

1
Zář

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4, 1-2. 6-8
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7, 1-8.14-15.21-23
Asi každý z nás někdy v dětství zažil pokyn: „umyj si ruce. Přece nebudeš jíst, když máš špinavé ruce, to se přece nedělá! A právě k takovému činu Ježíš nabádá. Jak je to možné?

26
Srp

Rekonstrukce fary druhá polovina, zednické práce a výměna oken

1

2

3

26
Srp

Odvlhčení kostela - odkopání

1

2

3

24
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

22
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17.18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

9
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 19, 4-8
2. čtení: Ef 4, 3 – 5,2
Evangelium: Jan 6, 41-51

4
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

4
Srp

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kr 4, 42-44
2. čtení: Ef 4, 1-6
Evangelium: Jan 6, 1-15
Kde nakoupíme chleba? Myslím, že jedna ze stěžejních otázek dnešního evangelia. Představme si tu situaci. Za Ježíšem jde mnohatisícový zástup do míst, kde nejsou žádné obchody a setrvávají s Ježíšem celý den. Blíží se večer, všichni jsou hladoví, šly za Ježíšem spontánně, takže zapomněli na věci denní potřeby.

20
Črv

16.neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 23, 1-6
2. čtení: Ef 2, 13-18
Evangelium: Mk 6, 30-34
Dnešní evangelium na první pohled vypadá jako pouhá vycpávka mezi dvěma událostmi: posláním učedníků do světa a zázračným nakrmením zástupů. Ale pokud se na něho pozorněji podíváme, možná, že je i mnohem důležitější než mnohé zázraky, kterých jsme v Markově evangeliu svědky. Týká se totiž běžných událostí s Ježíšova života a myslím, že ty běžné události bytí s Pánem jsou pro náš duchovní život více užitečné, než mnohé zázraky.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS