26
Srp

Odvlhčení kostela - odkopání

1

2

3

24
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

22
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17.18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

9
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 19, 4-8
2. čtení: Ef 4, 3 – 5,2
Evangelium: Jan 6, 41-51

4
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

4
Srp

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kr 4, 42-44
2. čtení: Ef 4, 1-6
Evangelium: Jan 6, 1-15
Kde nakoupíme chleba? Myslím, že jedna ze stěžejních otázek dnešního evangelia. Představme si tu situaci. Za Ježíšem jde mnohatisícový zástup do míst, kde nejsou žádné obchody a setrvávají s Ježíšem celý den. Blíží se večer, všichni jsou hladoví, šly za Ježíšem spontánně, takže zapomněli na věci denní potřeby.

20
Črv

16.neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 23, 1-6
2. čtení: Ef 2, 13-18
Evangelium: Mk 6, 30-34
Dnešní evangelium na první pohled vypadá jako pouhá vycpávka mezi dvěma událostmi: posláním učedníků do světa a zázračným nakrmením zástupů. Ale pokud se na něho pozorněji podíváme, možná, že je i mnohem důležitější než mnohé zázraky, kterých jsme v Markově evangeliu svědky. Týká se totiž běžných událostí s Ježíšova života a myslím, že ty běžné události bytí s Pánem jsou pro náš duchovní život více užitečné, než mnohé zázraky.

18
Črv

Brigáda v kostele

1

2

3

18
Črv

1. sv. přijímání

14. června bylo v našem kostele 1.sv. přijímání. Tuto svátost přijali: Leonka Štěpaníková, Jan Zouhar, Jiří Bednařík z Lipovce, Stanislav Vymazal, Jakub Jarůšek z Holštejnu a Jan Čejka z Roztání. Velké díky patří především paní Mgr. Zdeňce Svobodové, která děti připravovala v hodinách náboženství. Všem prvokomunikantům přejeme vytrvalost ve víře a mnoho plodů ze svatého přijímání. 

17
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 7, 12-15
2. čtení: Ef 1, 3-14
Evangelium: Mk 6, 7-13
V dnešním evangeliu jsme četli známý text o vyslání učedníků do světa, aby hlásali Kristovo evangelium. A v textu jsme se také dočetli, že si kromě hole nemají brát sebou nic na cestu. Proč tomu tak je? O tom bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.
Na nebeskou bránu, bušil muž a žádal, aby mohl, vstoupil do ráje. „Můžeš se sem dostat jen tehdy, když se vrátíš na zem a přineseš nejdražší věc, jakou najdeš.“

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS