2
Úno

Krátké posezení po brigádě a přáni k narozeninám o. Pavlovi

1

2

3

28
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Neh 8,2-4a. 5-6. 8-1
2. čtení: 1 Kor 12, 12-30
Evangelium: Lk 1, 1-4; 4,14-21

22
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 62, 1-5
2. čtení: 1 Kor 12, 4-11
Evangelium: Jan 2, 1-12

13
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40,1-5. 9-11
2. čtení: Tit 2, 11-14; 3, 4-7
Evangelium: Lk 3, 15-16.21-22

8
Led

Koncert Santini ze mší Jana Jakuba Ryby

6
Led

Farní kavárna - leden 2019

6
Led

Zjevení Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 60, 1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a. 5-6
Evangelium: Mt 2, 1-12

1
Led

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 6, 22-27
2. čtení: Gal 4, 4-7
Evangelium: Lk 2, 16-21
Každý rok přicházíme k Betlému, abychom skrze to co vidíme a slyšíme, tak abychom se otevřeli tajemství, které nás přesahuje. Je krásné, že na počátku bylo Slovo a to Slovo zaznělo k pastýřům, to Slovo zaznělo k Panně Marii, a to Slovo bylo hybnou silou, která dala do pohybu dějiny naší spásy. A to Slovo zní k uším každému, kdo chce slyšet.

31
Pro

Svátek svaté rodiny

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 3,3-7. 14-17a
2. čtení: Kol 3, 12-21
Evangelium: Lk 2, 41-52

27
Pro

Sv. Štěpán - 26.12.

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6, 8-10; 7, 54-60
Evangelium: Mt 10, 17-22

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS