5
Srp

Farní kavárna - srpen 2018

1

2

3

5
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 16, 2-4. 12-15
2. čtení: Ef 4, 17. 20-24
Evangelium: Jan 6, 24-35

30
Črv

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kr 4, 42-44
2. čtení: Ef 4, 1-6
Evangelium: Jan 6, 1-15

22
Črv

Sv. Marie Magdalena - hody Ostrov 2018

Liturgické texty: 1. čtení: Pís 3, 1-4a
2. čtení: 2 Kor 5, 14-17
Evangelium: Jan 20, 1.11-18

22
Črv

16. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 23, 1-6
2. čtení: Ef 2, 13-18
Evangelium: Mk 6, 30-34

17
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 7, 12-15
2. čtení: Ef 1, 3-14
Evangelium: Mk 6, 7-13
Tak si představte, že bych přišel za některým z vás a vyzval vás, že jste povoláni hlásat Boží království. A že si ani nic sebou nemáte brát na cesty, protože o vše se náš Pán u vás postará. Tak tehdy byste si asi řekli: ten farář se asi zbláznil, tak já, bez jakýchkoliv zkušeností mám jít hlásat Boží království a ještě si ani nic nemám brát sebou na cestu, že prý se o mě Pán postará! No tak to tedy ne, takhle se přeci nedá žít!

8
Črv

14. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 2,2-5
2. čtení: 2 Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6

2
Črv

Farní kavárna - červenec 2018

1

2

3

2
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 1,13-15; 2,23-24
2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43

28
Čer

Pohřeb P. Josefa Šišky v Brně na Křenové 27.6.2018

Jménem celé Lipovecké farnosti děkujeme za službu, kterou jste zde vykonal a prosíme o stálou přímluvu z Nebeského království, za naši farnost a za víru v rodinách.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS