31
Bře

Velikonoční vigílie

Dnes slavíme posvátnou noc a my žijeme právě ze dvou nocí. Ta první noc, to je noc Božího narození. Kdy zasvítilo Boží světlo a osvítilo temnotu lidství, protože lidstvo se od hříchu prvních lidí  potácelo v temnotách. A toto je druhá noc, ve které to světlo, které přišlo na svět a do vlastního přišlo, ale vlastní ho nepřijali, to světlo, které lidé zhasli o velkém pátku, tak znovu Bůh rozsvěcí. A navěky zářit bude a to je noc Kristova vzkříšení. To slavíme dnes a tato událost této noci nám dává smysl našeho života.

31
Bře

Hrkání na velikonoce 2018

1

2

3

30
Bře

Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4, 14-16; 5,7-9
Evangelium: Jan 18,1 – 19,42

30
Bře

Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8. 11-14
2. čtení: 1 Kor 11, 23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15

26
Bře

Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2, 6-11
Evangelium: Mk: 14,1 – 15,47

18
Bře

5. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 31, 31-34
2. čtení: Žid 5, 7-9
Evangelium: Jan 12, 20-33

11
Bře

4. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kron 36, 14-16. 19-23
2. čtení: Ef 2, 4-10
Evangelium: Jan 3, 14-21

7
Bře

Farní kavárna - březen 2018

1

2

3

5
Bře

3. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 20, 1-17
2. čtení: 1 Kor 1, 22-25
Evangelium: Jan 2, 13-25

27
Úno

Koncert kněžské scholy v Lipovci

Do našeho kostela v Lipovci přijeli v neděli 25.2. sedm kněží a jeden bohoslovec z celé Moravy, aby nám zprostředkovali nevšední postní a umělecký zážitek.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS