18
Črv

Brigáda v kostele

1

2

3

18
Črv

1. sv. přijímání

14. června bylo v našem kostele 1.sv. přijímání. Tuto svátost přijali: Leonka Štěpaníková, Jan Zouhar, Jiří Bednařík z Lipovce, Stanislav Vymazal, Jakub Jarůšek z Holštejnu a Jan Čejka z Roztání. Velké díky patří především paní Mgr. Zdeňce Svobodové, která děti připravovala v hodinách náboženství. Všem prvokomunikantům přejeme vytrvalost ve víře a mnoho plodů ze svatého přijímání. 

17
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 7, 12-15
2. čtení: Ef 1, 3-14
Evangelium: Mk 6, 7-13
V dnešním evangeliu jsme četli známý text o vyslání učedníků do světa, aby hlásali Kristovo evangelium. A v textu jsme se také dočetli, že si kromě hole nemají brát sebou nic na cestu. Proč tomu tak je? O tom bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.
Na nebeskou bránu, bušil muž a žádal, aby mohl, vstoupil do ráje. „Můžeš se sem dostat jen tehdy, když se vrátíš na zem a přineseš nejdražší věc, jakou najdeš.“

17
Črv

Sv. Cyril a Metoděj

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-3a
2. čtení: 2 Kor 4, 1-2, 5-7
Evangelium: Lk 10, 1-9

1
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 1, 13-15: 2, 23-24
2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5, 21-43
Dnešní evangelium má dva stěžejní motivy. První je víra Jairose, že Ježíš může uzdravit jeho dceru a víra ženy, která trpí dvanáct let krvácením. A druhý motiv je Ježíšova touha pomoci těm, kdo prosí o pomoc. A o tom, že je dobré být vnímaví ke svému okolí za každé okolnosti, o tom bych Vám rád dnes řekl jeden pravdivý příběh.

1
Črv

Nabídka na ubytování v Ostrově u Macochy

Od začátku srpna jsem nově ustanoven administrátorem farnosti Ostrov u Macochy. Je to krásná obec v srdci Moravského krasu a letos snad poprvé, není plně využita kapacita fary, přes prázdniny. Myslím, že je to škoda, jelikož byly zrenovovány i půdní prostory a nyní se na faru vejde pohodlně přes 30 lidí.

24
Čer

12. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 38, 1.8-11
2. čtení: 2 Kor 5, 14-17
Evangelium: Mk 4, 35-41

19
Čer

11. neděle mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 17, 22-24
2. čtení: 2 Kor 5, 6-10
Evangelium: Mk 4, 26-34
Dnes v naší farnosti máme velkou slavnost, protože svaté přijímání přijme dnes poprvé 6 z našeho společenství. Dnešní promluvu však nechci zaměřovat především na Vás, ale na celé farní společenství, zvláště pak na vaše rodiče, protože rodiče jsou Ti, co mají zodpovědnost za růst dítěte ve víře od jeho prvopočátku.

10
Čer

10. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 3, 9-15
2. čtení: 2 Kor 4, 13-5,1
Evangelium: Mk 3, 20-35

4
Čer

Tělo a krev Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 24, 3-8
2. čtení: Žid 9, 11-15
Evangelium: Mk 14,12-16. 22-26
Dnes slavíme slavnost Těla a Krve Páně, kde celá církev věří, že když kněz říká Kristova slova: toto je moje tělo a toto je moje krev, která se za Vás vydává, že dochází k opravdové proměně darů na krev a tělo Páně. Abychom toto nevýslovné tajemství, kdy na venek se neděje nic, ale dochází k obrovskému duchovnímu přepodstatnění, alespoň částečně mohli uchopit, tak Vám řeknu jeden příběh.   

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS