5
Úno

Vánoční stromky, sobotní přání k narozeninám a únorová farní kavárna

5
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 7,1-4.6-7
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39  
Pán Ježíš uzdravuje, uzdravuje mnohé a všichni mají radost, jakou se Pán ujímá těch potřebných a Pán přichází do domu, kde je nemocná, horečkou. Starší žena pro nás dnes s banální chorobou. A je zde uzdravení, které je velmi rychlé, uzdravení člověka, který je nemocný běžnou nemocí, ale hlavně uzdravení člověka, který byl z hlediska té společnosti člověkem takovým nevýznamným.

28
Led

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 18, 15-20
2. čtení: 1 Kor 7, 32-35
Evangelium: Mt 1, 21-28
Přichází nové učení a s velikou mocí říkají lidé, kteří Ježíše slyšeli. A zajímavé je, že v evangeliu je vysloven výraz, že Ježíš je učil jako ten, který má moc. Co to znamená? Že Ježíš neučí podle nějakých nastudovaných pouček, ale jako ten, kdo má velkou zkušenost s živým Bohem. Tedy učí spíš skrze své srdce, než že by jen vykládal poznané pravdy. A rovněž Ježíš ve svých promluvách si spíš všímá ducha zákona, než její literu.

21
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jon 3,1-5.10
2. čtení: 1 Kor 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20

16
Led

2. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Sam  3,3b – 10,19
2. čtení: 1 Kor 6,13c – 15a. 17-20
Evangelium: Jan 1, 35-42

8
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mk 1,6b-11

7
Led

Farní kavárna - leden 2018

Farní kavárna

Farní kavárna

Farní kavárna

7
Led

Křest Páně

Křest Páně

Křest Páně

Křest Páně

1
Led

Matka Boží, Panna Maria - 1. ledna

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 6, 22-27
2. čtení: Gal 4, 4-7
Evangelium: Lk 2, 16-21

31
Pro

Svátek svaté rodiny

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 15, 1-6; 21, 1-3
2. čtení: Žid 11,8. 11-12. 17-19
Evangelium: Lk 2, 22-40
Jelikož dnes nejsem úplně zdráv a rovněž jsem se dopředu nestačil dobře připravit na dnešní svátek svaté rodiny, napadlo mě, že Vám řeknu jeden humorný příběh, který občas používám jako svatební kázání, jelikož se tak trochu týká i života rodinného.
Je to bajka, která se týká stvoření prvních lidí Adama a Evy. Tato bajka vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát…

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS