20
Lis

33. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31
2. čtení: 1 Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
Tak si to představ, dneska šéf přidal mému kolegovi v práci a mně ne, prý si to zaslouží?! Jak to že on si to zaslouží a já ne? A víš, co mně řekl šéf, když jsem se ho na to zeptal, že on ano a já ne, tak víš, co mně odpověděl? Prý dostal přidáno proto, že dělá odbornější práci než já. No dovedeš si to představit, on je ve firmě teprve rok a prý je lepší než já?

17
Lis

Návštěva P. Josefa Šišky na Žernůvce

1

2

3

12
Lis

32. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Král 17, 10-16
2. čtení: Žid 9, 24-28
Evangelium: Mt 12, 38-44

7
Lis

Farní kavárna - listopad 2017

1

2

3

7
Lis

31. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mal 1, 14b – 2,2b. 8-10
2. čtení: 1 Sol 1, 7b – 9.13
Evangelium: Mt 23, 1-12

2
Lis

Památka zesnulých 2017

30
Říj

30. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 22, 20-26
2. čtení: 1 Sol 1, 5c-10
Evangelium: Mt 22, 34-40
Dnešní evangelium nám v jedné větě shrnuje celou nauku víry. Miluj Boha nadevšechno a bližního jako sám sebe, na tom stojí celý zákon a proroci. Věta naprosto jednoduchá a konkrétní, a pokud by se jí člověk řídil, tak by již nemohl činit žádný hřích a byl by dokonale svatý.

24
Říj

Víkend dětí z náboženství na faře v Lipovci 2017

Začali jsme společnou večeří.

24
Říj

29. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 45, 1.4-6
2. čtení: 1 Sol 1, 1-5b
Evangelium: Mt 22, 15-21
V dnešním evangelium nás Ježíš učí, co je spravedlnost: dát každému, co mu náleží a na toto téma bych Vám rád dnes řekl dva příběhy. Perský císař se proti všemu očekávání zotavil z těžké nemoci. Svolal si své rádce a řekl jim: „Dnes bych se od vás rád dozvěděl, co si o mně myslíte. Myslíte si, že jsem dobrý císař? Nebojte se říct pravdu. Na oplátku pak každému z vás daruji drahokam.“

18
Říj

28. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 25, 6-10a
2. čtení: Flp 4, 12-14. 19-20
Evangelium: Mt 22, 1-14
Milí věřící,

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS