9
Srp

Svátek Proměnění Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Dan 7,9-10. 13-14
2. čtení: 2 Pt 1, 16-19
Evangelium: Mt 17, 1-9

1
Srp

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1. Kr 3,5. 7-12
2. čtení: Řím 8, 28-30
Evangelium: Mt 13, 44-52

24
Črv

16. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 12, 13.16-19
2. čtení: Řím 8, 26-27
Evangelium: Mt 13, 24-43

16
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55, 10-11
2. čtení: Řím 8, 18-23
Evangelium: Mt 13, 1-23

11
Črv

14. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Zach 9, 9-10
2. čtení: Řím 8, 9. 11-13
Evangelium: Mt 11, 25-30

3
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Král 4,8-11.14-16a
2. čtení: Řím 6,3-4.8-11
Evangelium: Mt 10,37-42

3
Črv

Farní kavárna - červenec 2017

26
Čer

Farní den 2017 v Lipovci

farní den

Tak, dáme si kafčo a jdeme na to ....

farní den

26
Čer

Ocenění Mgr. Zdeňky Svobodové k 240 výročí brněnské diecéze za farnost Ostrov u Macochy

 

26
Čer

12. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 20, 10-13
2. čtení: Řím 5, 12-15
Evangelium: Mt 10, 26-33
Dnešní evangelium nám praví, že klíčem ke statečnosti je nebát se zemřít s Kristem! To je radikální a odvážné provolání hned na začátku, viďte. Ale Ježíš nás přece třikrát povzbuzuje: „Nebojte se!“ To potřebujeme slyšet. Jistě. Protože bát se, je přirozené. A my všichni víme, co to je, mít z něčeho strach. Nechceme se bát. Kdo by chtěl?

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS