21
Lis

Biblická hodina na faře v Ostrově

21
Lis

Biblická hodina na faře v Lipovci

17
Lis

Oslava ke znovuotevření fary

V neděli 15. Listopadu 2015 od 15h, byla malá slavnost ke znovuotevření a zprovoznění fary v Lipovci. Na malé posezení a prohlídku vykonaných prací přišlo v průběhu neděle 130 lidí. Za to, že je fara opravená jak je, chci poděkovat především panu Josefu Strejčkovi, který se podílel na nejvíce řemeslných pracích, panu Vojtovi Zouharovi, který na faře udělal kompletní výměnu elektriky, panu Josefu Vintrovi, který vypracoval základní projekty opravy, našemu technickému administrátorovi ing.

16
Lis

33. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dan 12, 1-3
2. čtení: Žid 10, 11-14.18
Evangelium: Mk 13, 24-32
Ty dnešní liturgické texty, ačkoliv jsou velmi dramatické a drastické, tak jsou texty mířící k záchraně života. Jsou to slova trvalé naděje, ať se s naším světem stane cokoliv. A protože můžou být těžká na pochopení, povím Vám k nim jeden příběh.

13
Lis

Biblická hodina na faře v Ostrově

12
Lis

Biblická hodina na faře v Lipovci

12
Lis

32. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 17, 10-16
2. čtení: Žid 9, 24-28
Evangelium: Mk 12, 38-44

7
Lis

Biblická hodina na faře v Ostrově

5
Lis

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 3, 1-9
2. čtení: Řím 8, 14-23
Evangelium: Mt 25, 31-46

1
Lis

Oslava znovuotevření fary v Lipovci

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS