2
Bře

Farní kavárna

2
Bře

3. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 3, 1-8a. 13-15
2. čtení: 1 Kor 10,1-6. 10-12
Evangelium: Lk 13, 1-9
Každodenní běžná situace, babička opatruje neposedné dítě na ulici a dítě samozřejmě babičku neposlouchá. Nelez tam, nelez tam nebo se ti něco stane. Tak umíš poslouchat, nebo neumíš, že dostaneš. Prosím tě nelez tam, no vidíš, no vidíš, takhle to dopadne a Pán Bůh tě potrestal, tak to máš za to, že jsi mě neposlechl.

24
Úno

2. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 15,5-12. 17-18
2. čtení: Flp 3, 17 – 4,1
Evangelium: Lk 9, 28b-36

17
Úno

Oslava narozenin o. Pavla v Ostrově

1

2

3

4

17
Úno

1. neděle postní

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 26, 4-10
2. čtení: Řím 10, 8-13
Evangelium: Lk 4, 1-13

8
Úno

40. narozeniny otce Pavla

Dne 4. února 2016 se náš duchovní otec Pavel dožil kulatých 40 let. V neděli 7. února nechali za jubilanta sloužit farníci mši svatou. Odpoledne se uskutečnila slavnost na faře. Celá farnost děkuje otci Pavlovi za vše, co pro ni za tak krátkou dobu vykonal a přeje mu do dalších let hodně zdraví, elánu a vyprošuje, ať mu Bůh odplácí svým milosrdenstvím a svojí blízkostí. 

 

8
Úno

Odzdobování vánočních stromků

1

2

3

8
Úno

Farní kavárna 31. ledna

1

2

3

8
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 6, 1-2a. 3-8
2. čtení: 1 Kor 15, 1-11
Evangelium: Lk 5, 1-11

6
Úno

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 1,4-5. 17-19
2. čtení: 1 Kor 12,31 – 13,13
Evangelium: Lk 4, 21-30
Když se dnes podíváme na texty dnešní mše svaté tak zde můžeme vidět určitý kontrast. Na jedné straně zde máme velepíseň lásky, na druhé nepřijetí Ježíše ve svém domově a vyvolení proroka Jeremiáše, který byl asi nejméně přijatým prorokem vyvoleným lidem v Izraeli.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS