14
Čer

Farní den v Lipovci 25.6.

14
Čer

Farní den Ostrov u Macochy 11.6.2017

Na farním dnu byla výstava umělecké litiny

12
Čer

Možnost ubytování na faře v Ostrově u Macochy

K farnosti Lipovec patří od léta 2015 i farnost Ostrov u Macochy, kde na faře nabízíme ubytování pro chaloupky, víkendové pobyty i pro ty, kteří Je to krásná obec v srdci Moravského krasu a na faru vejde kolem 40 lidí.

12
Čer

Slavnost nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 34, 4b-6. 8-9
2. čtení: 2 Kor 13, 11-13
Evangelium: Jan 3, 16-18
Dnešní svátek, rozumem těžko uchopitelným je svátkem tajemství vnitřního života Božího. A i přesto, že je to svátek rozumem těžko uchopitelný, tak je pro nás nesmírně důležitý, protože jsme stvořeni k obrazu Božímu. A já bych byl rád, kdybychom si položili tu otázku, co to pro mě znamená, že mám jednoho Boha ve třech osobách? Co to znamená, že náš Bůh je Otec, Syn a Duch svatý? A jak se to může dotýkat mého života?

12
Čer

Farní pouť do Křižanova a Velkého Meziříčí

U fary v Křižanově

V kostele sv. Václava v Křižanově

7
Čer

Rekonstrukce sociálek fara Ostrov těsně před dokončením

7
Čer

Farní kavárna - červen 2017

5
Čer

Seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7. 12-13
Evangelium: Jan 20, 19-23

1
Čer

Brigáda v kostele červen 2017

1
Čer

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 1, 12-14
2. čtení: 1 Pt 4, 13-16
Evangelium: Jan 17, 1-11a
Dnešní liturgická čtení nám říkají, že máme se radovat s Boží blízkosti a jeho příslibu a zároveň se snažit přijímat i utrpení, kterým jsme vystavováni. Jinak bychom mohli dopadnout jako jeden muž, o kterém bych Vám chtěl vyprávět.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS