2
Lis

Památka všech věrných zemřelých

Liturgické texty: 1. čtení: Řím 6, 3-4. 8-9
Evangelium: Jan 11, 17-27
Takovou smrt bych chtěl mít, tu bych si přál. To říkají lidé, když večer někdo jde spát, nic netuší a ráno již se neprobudí. Chudák, už to má za sebou, ale podívejte se, jak krásný hrob mu upravili. Někdy nás to zaráží, jaké lidé vedou řeči kolem smrti a umírání, a že někteří z nás, byť věřící, se vyjadřují, jakoby vůbec nevěděli, o co jde. Jakoby byl mezi lidmi zmatek, co vlastně je to smrt, co je to umírání a co po tom?

2
Lis

Slavnost Všech svatých

Liturgické texty: 1. čtení: Zj 7, 2-4. 9-14
2. čtení: 1 Jan 3, 1-3
Evangelium: Mt 5, 1-12a

29
Říj

30. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 31, 7-9
2. čtení: Žid 5, 1-6
Evangelium: Mk 10, 46-52

23
Říj

Víkendový pobyt dětí z náboženství v Lipovci na faře 2018

V pátek se hrály různé hry na faře a pak byla stezka odvahy

23
Říj

Setkání dětí po 1. Sv. přijímání na Petrově

1

2

3

22
Říj

29. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 31, 7-9
2. čtení: Žid 5, 1-6
Evangelium: Mk 10, 46-52

14
Říj

28. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 7, 7-11
2. čtení: Žid 4, 12-13
Evangelium: Mk 10, 17-30
Mistře dobrý, co mám dělat, abych dostal věčný život? Tak právě takto se zeptal ten mladík a právě takto by se měl zeptat každý z nás. Zdá se nám to divné? No asi ano, zvláště potom, co Ježíš toho mladíka zpražil tím, že se jej zeptá, proč mu říká dobrý a pak se jej ptá  stupidní otázkou, jestli zná přikázání desatera, a pak mu řekne a jedno ti schází, prodej všechno co máš a pak mě následuj.

10
Říj

Oprava schodiště před kostelem v Lipovci

1

2

3

10
Říj

Farní kavárna - říjen 2018

1

2

3

7
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 2, 18-24
2. čtení: Žid 2, 9-11
Evangelium: Mk 10, 2-16

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS