18
Pro

3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-2a. 10-11
2. čtení: 1 Sol 5,16-24
Evangelium: Jan 1, 6-8. 19-28
Dnešní evangelium by mohlo začít i těmito slovy: Byl člověk poslaný od Boha a jmenoval se: a zde každý z nás by měl uvést svoje jméno, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Tak i takto by mohlo začít to dnešní evangelium. Ach Pane, proč nám to děláš tak těžké, vždyť víš, jak já se s tou svojí vírou plácám a ty po mě chceš, abych byl světlem pro druhé, aby skrze mě v Tebe uvěřili? Tak to si snad děláš srandu?

10
Pro

Sv. Mikuláš v Lipovském kostele 2017

10
Pro

Sv. Mikuláš v Ostrovském kostele 2017

10
Pro

2. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40, 1-5, 9-11
2. čtení: 2 Pt 3, 8-14
Evangelium: Mt 1, 1-8

8
Pro

Oprava střechy kostela Lipovec

1

2

3

6
Pro

Adventní dílničky

Díky především Bohunce Ševčíkové a Bohunce Zouharové za nachystání a provázení celými adventními dílničkami.

1

2

5
Pro

Farní kavárna - prosinec 2017

1

2

3

4
Pro

Pečení perníků na sv. Mikuláše na faře v Ostrově

1

2

3

4
Pro

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17,19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 9-9
Evangelium: Mt 13, 33-37

27
Lis

Ježíše Krista Krále

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
Představte si, že od náhodného kolemjdoucího dostanete stírací los, a když jej doma setřete, tak zjistíte, že jste vyhráli milion korun. A teď si představte, že jste investovali do cenných papírů a oni ze dne na den ztratily většinu hodnoty a vy jste přišli téměř na mizinu. Tak i takto by šlo charakterizovat to dnešní evangelium, jako obrovské překvapení, jak pro jedny, tak pro druhé!

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS