7
Lis

31. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mal 1, 14b – 2,2b. 8-10
2. čtení: 1 Sol 1, 7b – 9.13
Evangelium: Mt 23, 1-12

2
Lis

Památka zesnulých 2017

30
Říj

30. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 22, 20-26
2. čtení: 1 Sol 1, 5c-10
Evangelium: Mt 22, 34-40
Dnešní evangelium nám v jedné větě shrnuje celou nauku víry. Miluj Boha nadevšechno a bližního jako sám sebe, na tom stojí celý zákon a proroci. Věta naprosto jednoduchá a konkrétní, a pokud by se jí člověk řídil, tak by již nemohl činit žádný hřích a byl by dokonale svatý.

24
Říj

Víkend dětí z náboženství na faře v Lipovci 2017

Začali jsme společnou večeří.

24
Říj

29. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 45, 1.4-6
2. čtení: 1 Sol 1, 1-5b
Evangelium: Mt 22, 15-21
V dnešním evangelium nás Ježíš učí, co je spravedlnost: dát každému, co mu náleží a na toto téma bych Vám rád dnes řekl dva příběhy. Perský císař se proti všemu očekávání zotavil z těžké nemoci. Svolal si své rádce a řekl jim: „Dnes bych se od vás rád dozvěděl, co si o mně myslíte. Myslíte si, že jsem dobrý císař? Nebojte se říct pravdu. Na oplátku pak každému z vás daruji drahokam.“

18
Říj

28. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 25, 6-10a
2. čtení: Flp 4, 12-14. 19-20
Evangelium: Mt 22, 1-14
Milí věřící,

11
Říj

Koncert Spirituálu Kvintet v kostele v Lipovci

 

11
Říj

27. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 5, 1-7
2. čtení: Flp 4, 6-9
Evangelium: Mt 21, 33-43
Podobenství o vinařích je děsivé. Jejich jednání je nepochopitelně zlé a brutální. Připadá nám přehnané a nepravděpodobné, než si vybavíme všechny ty zprávy o vraždách, násilí a brutalitě odehrávající se takřka každodenně i v naší době a v dnešním světě.

4
Říj

Farní kavárna - říjen 2017

1

2

3

4
Říj

Děti, které byli letos u 1. sv. přijímání v Brně

29. zaří bylo v Brně na Petrově setkání dětí , kteří letos byli u 1. sv. Přijímání s otcem biskupem Vojtěchem. Po slavné mši svaté byl pro děti připraven program za který jménem našich farností moc děkujeme.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS