23
Dub

4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 8-12
2. čtení: 1 Jan 3, 1-2
Evangelium: Jan 10, 11-18
Dobrý pastýř, v čem spočívá ta dobrota, toho pastýře? V evangelium je to vysvětleno, právě ve vztahu k těm ovcím. Jeho dobrota se projevuje tou péčí a starostlivostí a hlavně tím, že ten pastýř naprosto nepochopitelně dává život za své ovce.

16
Dub

3. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 3, 13-15.17-19
2. čtení: 1 Jan 2,1-5a
Evangelium: Lk 24,35-48
Strach, jedna z nejsilnějších lidských emocí. Každý z nás jej má a strachujeme se o to či ono a potom dokážeme jednat naprosto iracionálně. Navíc mediální prostor ví, že strach je jedna z nejsilnějších lidských emocí a tak na něj stále útočí. Jsou nám představovány krize, ty či ony, aby člověk nezůstal chladným a stále dychtil po nových informacích.

9
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 32-35
2. čtení: 1 Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20, 19-31
Vzpomínáte paní, jaké to bylo dřív, tenkrát plný kostel lidí a na Boží Tělo vyzdobené, plné břízek. No a co teprve ty průvody a to procesí a poutě a družičky, tolik družiček tady stávalo. No jo, to už dneska není, to kde pak, ta dnešní doba, to už vůbec. A tak vzpomínáme, naříkáme, někdy také nadáváme a někdy se také strachujeme. Strachujeme se, jak to půjde dál, když je v tom kostele stále méně lidí a když už se nechodí procesím.

1
Dub

Farní kavárna - duben 2018

1

2

3

1
Dub

Slavnost zmrtvýchvstání 2018

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10,34a. 37-43
2. čtení: kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9
Máme před sebou úryvek evangelia, ve kterém vidíme tři první svědky prázdného hrobu. Marii Magdalskou, Petra a Jana. Maria u hrobu jako první, která přišla s láskou ošetřit Ježíšovo mrtvé tělo a nalezla prázdný hrob. Celá zmatená běží k učedníkům a ti také běží ke hrobu. Všichni tam běží s touhou a láskou, ale také se zmatkem a úzkostí.

31
Bře

Velikonoční vigílie

Dnes slavíme posvátnou noc a my žijeme právě ze dvou nocí. Ta první noc, to je noc Božího narození. Kdy zasvítilo Boží světlo a osvítilo temnotu lidství, protože lidstvo se od hříchu prvních lidí  potácelo v temnotách. A toto je druhá noc, ve které to světlo, které přišlo na svět a do vlastního přišlo, ale vlastní ho nepřijali, to světlo, které lidé zhasli o velkém pátku, tak znovu Bůh rozsvěcí. A navěky zářit bude a to je noc Kristova vzkříšení. To slavíme dnes a tato událost této noci nám dává smysl našeho života.

31
Bře

Hrkání na velikonoce 2018

1

2

3

30
Bře

Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4, 14-16; 5,7-9
Evangelium: Jan 18,1 – 19,42

30
Bře

Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8. 11-14
2. čtení: 1 Kor 11, 23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15

26
Bře

Květná neděle

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 50, 4-7
2. čtení: Flp 2, 6-11
Evangelium: Mk: 14,1 – 15,47

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS