5
Čer

1. Sv. přijímání a farní kavárna Lipovec 2018

1

2

3

5
Čer

9. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 5, 12-15
2. čtení: 2 Kor 4, 6-11
Evangelium: Mk 2,23 – 3,6

1
Čer

Farní slavnost Ostrov 10.6.2018

1
Čer

Farní slavnost Ostrov 10.6.2018

 

29
Kvě

Noc kostelů - Ostrov u Macochy 25.5.2018

Příprava jde do finále

Příprava jde do finále

Příprava jde do finále

29
Kvě

Úklid fary před Nocí kostelů v Ostrově 2018

1

2

3

27
Kvě

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4, 32-34. 39-40
2. čtení: Řím 8, 14-17
Evangelium: Mt 28, 16-20

25
Kvě

Mše svatá za dobrovolné hasiče z Lipovce 20.5.2018

22
Kvě

Děkanátní setkání dětí z náboženství v Bořitově 22.5.2018

Asi 130 dětí z naší diecéze se za krásného počasí sešlo v Bořitově u místního kostela. Otec Jiří Kaňa v kostele děti přivítal a setkání začalo společnou modlitbou.
Děti pak byly rozděleny do 10 skupinek a plnily úkoly na 10 stanovištích. Např. proměňovaly vodu ve víno, četly z Písma svatého, zkoušely sílu na lanových překážkách, doplňovaly vynechaná slova v modlitbě Zdrávas, Maria atd.

21
Kvě

Slavnost seslání Ducha svatého

Liturgický text: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Gal 5, 16-25
Evangelium: Jan 15, 26-27; 16, 12-15

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS