8
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mk 1,6b-11

7
Led

Farní kavárna - leden 2018

Farní kavárna

Farní kavárna

Farní kavárna

7
Led

Křest Páně

Křest Páně

Křest Páně

Křest Páně

1
Led

Matka Boží, Panna Maria - 1. ledna

Liturgické texty: 1. čtení: Nm 6, 22-27
2. čtení: Gal 4, 4-7
Evangelium: Lk 2, 16-21

31
Pro

Svátek svaté rodiny

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 15, 1-6; 21, 1-3
2. čtení: Žid 11,8. 11-12. 17-19
Evangelium: Lk 2, 22-40
Jelikož dnes nejsem úplně zdráv a rovněž jsem se dopředu nestačil dobře připravit na dnešní svátek svaté rodiny, napadlo mě, že Vám řeknu jeden humorný příběh, který občas používám jako svatební kázání, jelikož se tak trochu týká i života rodinného.
Je to bajka, která se týká stvoření prvních lidí Adama a Evy. Tato bajka vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát…

30
Pro

Sv. Štěpán - 26.prosince

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6,8-10; 7,54-60
Evangelium: Mt 10,17-22

27
Pro

Vánoce 2017

Štědrý den 2017

štědrý den 2017

štědrý den 2017

štědrý den 2017

25
Pro

Narození Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52, 7-10
2. čtení: Žid 1, 1-6
Evangelium: Jan 1, 1-18

24
Pro

Štědrý den

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 62, 11-12
2. čtení: Tit 3, 4-7
Evangelium: Lk 2, 15-20
Každý rok přicházíme k Betlému, abychom skrze to, co vidíme a slyšíme, tak abychom se otevřeli tajemství, které nás přesahuje. Je krásné, že na počátku bylo Slovo a to Slovo zaznělo k pastýřům, to Slovo zaznělo k Panně Marii, a to Slovo bylo hybnou silou, která dala do pohybu dějiny naší spásy. A to Slovo zní k uším každému, kdo chce slyšet.

24
Pro

4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Sam 7,1-5. 8b-12.14.16
2. čtení: Řím 16, 25-27
Evangelium: Lk 1, 26-38

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS