8
Pro

Oprava střechy kostela Lipovec

1

2

3

6
Pro

Adventní dílničky

Díky především Bohunce Ševčíkové a Bohunce Zouharové za nachystání a provázení celými adventními dílničkami.

1

2

5
Pro

Farní kavárna - prosinec 2017

1

2

3

4
Pro

Pečení perníků na sv. Mikuláše na faře v Ostrově

1

2

3

4
Pro

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17,19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 9-9
Evangelium: Mt 13, 33-37

27
Lis

Ježíše Krista Krále

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
Představte si, že od náhodného kolemjdoucího dostanete stírací los, a když jej doma setřete, tak zjistíte, že jste vyhráli milion korun. A teď si představte, že jste investovali do cenných papírů a oni ze dne na den ztratily většinu hodnoty a vy jste přišli téměř na mizinu. Tak i takto by šlo charakterizovat to dnešní evangelium, jako obrovské překvapení, jak pro jedny, tak pro druhé!

20
Lis

33. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31
2. čtení: 1 Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
Tak si to představ, dneska šéf přidal mému kolegovi v práci a mně ne, prý si to zaslouží?! Jak to že on si to zaslouží a já ne? A víš, co mně řekl šéf, když jsem se ho na to zeptal, že on ano a já ne, tak víš, co mně odpověděl? Prý dostal přidáno proto, že dělá odbornější práci než já. No dovedeš si to představit, on je ve firmě teprve rok a prý je lepší než já?

17
Lis

Návštěva P. Josefa Šišky na Žernůvce

1

2

3

12
Lis

32. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Král 17, 10-16
2. čtení: Žid 9, 24-28
Evangelium: Mt 12, 38-44

7
Lis

Farní kavárna - listopad 2017

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS