4
Pro

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17,19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 9-9
Evangelium: Mt 13, 33-37

27
Lis

Ježíše Krista Krále

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
Představte si, že od náhodného kolemjdoucího dostanete stírací los, a když jej doma setřete, tak zjistíte, že jste vyhráli milion korun. A teď si představte, že jste investovali do cenných papírů a oni ze dne na den ztratily většinu hodnoty a vy jste přišli téměř na mizinu. Tak i takto by šlo charakterizovat to dnešní evangelium, jako obrovské překvapení, jak pro jedny, tak pro druhé!

20
Lis

33. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31
2. čtení: 1 Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
Tak si to představ, dneska šéf přidal mému kolegovi v práci a mně ne, prý si to zaslouží?! Jak to že on si to zaslouží a já ne? A víš, co mně řekl šéf, když jsem se ho na to zeptal, že on ano a já ne, tak víš, co mně odpověděl? Prý dostal přidáno proto, že dělá odbornější práci než já. No dovedeš si to představit, on je ve firmě teprve rok a prý je lepší než já?

17
Lis

Návštěva P. Josefa Šišky na Žernůvce

1

2

3

12
Lis

32. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Král 17, 10-16
2. čtení: Žid 9, 24-28
Evangelium: Mt 12, 38-44

7
Lis

Farní kavárna - listopad 2017

1

2

3

7
Lis

31. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mal 1, 14b – 2,2b. 8-10
2. čtení: 1 Sol 1, 7b – 9.13
Evangelium: Mt 23, 1-12

2
Lis

Památka zesnulých 2017

30
Říj

30. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 22, 20-26
2. čtení: 1 Sol 1, 5c-10
Evangelium: Mt 22, 34-40
Dnešní evangelium nám v jedné větě shrnuje celou nauku víry. Miluj Boha nadevšechno a bližního jako sám sebe, na tom stojí celý zákon a proroci. Věta naprosto jednoduchá a konkrétní, a pokud by se jí člověk řídil, tak by již nemohl činit žádný hřích a byl by dokonale svatý.

24
Říj

Víkend dětí z náboženství na faře v Lipovci 2017

Začali jsme společnou večeří.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS