29
Dub

Mše svatá za dobrovolné hasiče z Lipovce 28.4.2019

28
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 5, 12-16
2. čtení: Zj 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evangelium: Jan 20, 19-31
Není beznadějnější situace, než ta, kdy učedníci spolu sedí po Ježíšově ukřižování. Život lidský je bez Boha beznadějný. A když pak přišel ten Spasitel, který nám mohl pomoci, tak jsme jej zabili. A to je situace, kde už žádná naděje není. Člověk už se z tohoto pohledu nediví těm učedníkům, kteří byli tak rozčarováni a zklamáni a tak se ocitli v té situaci úplné beznaděje, že se zavřeli za těmi dveřmi.

26
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 7

24
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 6

21
Dub

Velikonoční vigílie

Začínáme venku u ohně, symbolu života

Žehnání ohně a zapalování velikonoční svíce

21
Dub

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10,34a. 37-43
2. čtení: Kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9
To dnešní evangelium, je evangelium lásky. Maří Magdalena, doslova běží časně zrána k Božímu hrobu, protože ji k tomu žene láska. Dokonce ani neví, kdo jí ten kámen od hrobu odvalí, ale ona běží k Božímu hrobu, protože chce Ježíši posloužit i přesto, že On zemřel. Ano, takto vypadá pravá láska. Ostatně i první list Janův dodává, že nikdo neměl větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí život.

20
Dub

Velikonoční vigílie

Liturgické tety: 1. čtení: Gn 1,1 – 2,2
2. čtení: Gn 22, 1-18
3. čtení: Ex 14,15 – 15,1
Epištola: Řím 6, 3-11
Evangelium: Lk 24, 1-12
Dnešní večer a dnešní noc je pro nás křesťany nejdůležitější v celém roce, protože si nejen připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, ale pevně věříme, že jak Kristus zemřel a následně vstal z mrtvých i my z mrtvých vstaneme.

19
Dub

Velký pátek

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52,13 – 53,12
2. čtení: Žid 4,14-16; 5, 7-9
Evangelium: Jan 18, 1 – 19,42
Milovaní,

18
Dub

Zelený čtvrtek

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 12, 1-8. 11-14
2. čtení: 1 Kor 11, 23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15

16
Dub

Výstavba komunitního centra pokračuje 5

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS