9
Zář

Narození Panny Marie - hody Lipovec 2018

Liturgické texty: 1. čtení: Mich 5,1-4a
2. čtení: Řím 8, 28-30
Evangelium: Mt 1, 18-23

9
Zář

23. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 35, 4-7a
2. čtení: Jak 2, 1-5
Evangelium: Mk 7, 31-37

3
Zář

Farní kavárna - září 2018

3
Zář

22. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4, 1-2. 6-8
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

27
Srp

21. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b
2. čtení: Ef 5, 21-32
Evangelium: Jan 6, 60-69

24
Srp

Pobytové setkání prarodičů, rodičů s dětmi na faře v Ostrově

20
Srp

Mše svatá 18.8. za dobrovolné hasiče k jejich 130 výročí

19
Srp

20. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Př 9, 1-6
2. čtení: Ef 5,15-20
Evangelium: Jan 6, 51-58
Možná si říkáte, že už toho bylo dost, již čtvrtou neděli v řadě čteme o eucharistii a začalo to tak příjemně - nasycení 5.000 mužů. A člověk si říká: to by bylo fajn, kdybych byl svědek podobného zázraku, ale teď, mám žít ten svůj všední náboženský život a ještě každý týden chodit ke svatému přijímání a nejen to, ale i pravidelně ke svaté zpovědi, tak to už je moc, zvláště teď, kdy je čas prázdnin a dovolených.

14
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 19, 4-8
2. čtení: Ef 4, 30 – 5,2
Evangelium: Jan 6, 41-51
Tak už je toho dost! Tak jsme to slýchávali jako malé děti, když jsme to s tím zlobením přehnali a rodiče nás zarazili a možná to ani tak vážně nemysleli. Horší je, když tato věta zazní mezi manželi po létech jejich společného života, když soustavně hledají jenom sami sebe, sobecky si lezou na nervy a tak se jejich manželství stane předpeklím. A oni z bezvýchodnosti svojí situace začnou hledat advokátní kancelář.

10
Srp

Oprava soklu v kostele v Lipovci

1

2

3

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS