Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 2 hodiny 52 min zpět

Biskup Cikrle: Nového pražského arcibiskupa budu provázet v modlitbách

13 Květen, 2022 - 12:00
Co říká na jmenování nového pražského arcibiskupa brněnský biskup Vojtěch Cikrle?

Spokojený senior - KLAS zve na dvoudenní pouť

12 Květen, 2022 - 12:00
Dvoudenní putování si pro seniory (nejen) z brněnské diecéze připravila organizace Spokojený senior - KLAS. Pouť se uskuteční v termínu 15. až 16. června 2022, více informací je v příloze.

Slavnost posvěcení brněnské katedrály 2022

12 Květen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužbu při příležitosti výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla bude v pátek 20. května 2022 v 17.30 hodin slavit diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při mši udělí službu lektora sedmi kandidátům stálého jáhenství.

V červnu se uskuteční IV. kongres o Božím milosrdenství

10 Květen, 2022 - 12:00
Ve dnech 10. až 12. června 2022 se bude konat u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě IV. kongres o Božím milosrdenství.

Orelská pouť ve Křtinách 2022

10 Květen, 2022 - 12:00
Orelská pouť se bude letos konat na významném mariánském poutním místě Křtiny u Brna v neděli 20. května. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby v 10.30 hodin bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Na Petrově byly zahájeny opravy domu Petrov 7

9 Květen, 2022 - 12:00
Návštěvníci nedělních bohoslužeb v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově zaznamenali ochranné krytí sloupů u vchodu do chrámu i u kamenného obložení v jeho blízkosti. Na Petrově zahajují opravy posledního kanovnického domu Petrov 7, pro které bude z jedné strany uzavřen průchod kolem katedrály.

Co bych ti mohl dát já?

9 Květen, 2022 - 12:00
Ve zkušenosti jednoho kněze naší diecéze, který zemřel v pověsti svatosti, nabízím inspiraci pro osobní prožití dnů s Pannou Marií.

Na koncertě poděkují zdravotníkům

9 Květen, 2022 - 12:00
Koncert pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně zazní 11. května 2022 v 19.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.

Jaká bude naše farnost, taková bude celá církev.

9 Květen, 2022 - 12:00
V sobotu 7. května 2022 při pontifikální bohoslužbě, které předsedal diecézní biskup Vojtěch Cikrle, vyvrcholila diecézní fáze synody. Po mši byli přítomní kněží, farní koordinátoři a vedoucí synodálních skupin z farností. seznámeni s průběhem a výsledky diecézní fáze.

Bývalý klášter v centru Brna přivítá první ukrajinské uprchlíky

6 Květen, 2022 - 12:00
Prostory bývalého kláštera sester voršilek v centru Brna v ulici Josefská v přímém sousedství kostela sv. Josefa ožily v posledních týdnech čilým ruchem. Vrcholí zde stavební, montážní, úklidové a stěhovací práce, které v nejbližších dnech umožní otevření nových ubytovacích kapacit přechodného stabilizačního bydlení pro ukrajinské uprchlíky.

Brněnská muzejní noc 2022 na Petrově

4 Květen, 2022 - 12:00
V sobotu 21. května 2022 nabídne Diecézní muzeum během tradiční Brněnské muzejní noci nevšední zážitky na Petrově. Na komentované prohlídky zve stálá expozice sakrálního umění „Vita Christi“, jejíž součástí je gotický deskový obraz Madony z Veveří.

P. Jana Bulovi odhalí pamětní desku

4 Květen, 2022 - 12:00
V sobotu 21. května 2022 bude v Rokytnici nad Rokytnou po bohoslužbě ve 14.00 hodin odhalena pamětní deska P. Janu Bulovi a následovat bude přednáška prof. Michala Stehlíka.na téma babických vražd.

Centrum pro rodinu se účastní Týdne pro rodinu

4 Květen, 2022 - 12:00
V rámci každoročního Týdne pro rodinu od 7. do 15. května 2022 pořádá řadu zajímavých akcí také Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně.

Audiospot k Noci kostelů 2022

4 Květen, 2022 - 12:00
Jedna noc a stovky otevřených kostelů. Komentované prohlídky, koncerty, otevřené věže, krypty, zahrady; zajímavá setkání, přednášky a dalších více než 1000 programů. Navštivte Noc kostelů, v pátek 10. června 2022. Informace na www.nockostelu.cz

Ministrantský den 2022

4 Květen, 2022 - 12:00
V letošním roce se mladým ministrantům a ministrantkám naskytla možnost nahlédnout do kněžského semináře a setkat se s bohoslovci a dalšími ministranty z celé diecéze. V sobotu 30. dubna 2022 proběhl v Olomouci Ministrantský den pro brněnskou diecézi.

Svatojánská pouť 2022 na Zelené hoře

2 Květen, 2022 - 12:00
Hlavní pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoře ve Žďáru nade Sázavou se uskuteční o víkendu 14. a 15. května 2022.

30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči v Brně

2 Květen, 2022 - 12:00
Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči v Brně bude v neděli 15. května 2022 v 10.30 hodin slavit v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Na farách už bydlí přes 350 osob, další pomoc biskupství připravuje

2 Květen, 2022 - 12:00
Na základě výzvy brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho z poloviny března letošního roku se k dnešnímu dni k pomoci uprchlíkům připojilo 69 farností brněnské diecéze.

Večer Taizé v Brně na Křenové

2 Květen, 2022 - 12:00
V neděli 8. května 2022 v 19.45 hodin se v kostele v Brně na Křenové bude po několikaleté odmlce konat modlitba se zpěvy z Taizé.

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc květen 2022

2 Květen, 2022 - 12:00
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.

Stránky