Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 58 min 9 sek zpět

Biskup Cikrle ke jmenování svého nástupce

26 Květen, 2022 - 12:00
V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup Vojtěch Cikrle uvedl: „Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně.

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

26 Květen, 2022 - 12:00
Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně) jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.

Biskup Pavel Konzbul navštívil Věznici Kuřim

26 Květen, 2022 - 12:00
Při mši svaté v kapli svatého Dismase udělil třem vězňům svátost křtu a sedmi udělil svátost biřmování.

Kněžské a jáhenské svěcení 2022

25 Květen, 2022 - 12:00
V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2022

25 Květen, 2022 - 12:00
V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 5. června 2022 v 10.30 hodin při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti.

Pouť křesťanských médií 2022

23 Květen, 2022 - 12:00
Pouť médií v rukou křesťanů se letos uskuteční v sobotu 28. května při příležitosti 56. Světového dne modliteb za sdělovací prostředky. Bohoslužba v 11.00 hodin bude slavena v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně

Katolická charismatická konference 2022 se blíží

18 Květen, 2022 - 12:00
Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Přihlašování bylo spuštěno 28. dubna 2022

Slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho k Noci kostelů 2022

18 Květen, 2022 - 12:00
„Cílem Noci kostelů není překonávat rekordy v návštěvnosti. Usilujeme o to, aby byly připravované programy hodnotné a aby si návštěvníci domů neodnášeli jen vzpomínku na nádheru umělecké výzdoby kostelů….“

Vzpomínka na babické mučedníky v Lukově

18 Květen, 2022 - 12:00
V sobotu 21. května 2022 ve 14.00 hodin bude v Lukově emeritní generální vikář Jiří Mikulášek slavit mši za oběti komunistického režimu.

Sedmdesát let od popravy dojde v Rokytnici k odhalení pomníku P. Jana Buly

18 Květen, 2022 - 12:00
„Pán Bůh mi vyměřil krátký život. Ale věřím, že nebyl nadarmo,“ napsal 19. května 1952 z jihlavské věznice v jednom z posledních dopisů kněz Jan Bula. V nedožitých dvaatřiceti letech vyhasl druhého dne nad ránem život oblíbeného administrátora rokytnické farnosti.

Noc kostelů na YouTube

18 Květen, 2022 - 12:00
Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022. Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.

Instalace relikviáře sv. otce Pia

17 Květen, 2022 - 12:00
V neděli 12. června 2022 od 16.00 hodin bude v kostele u kapucínů v Brně slavnostně instalován relikviář sv. otce Pia z Pietrelciny.

Charitní pouť do Mikulova

17 Květen, 2022 - 12:00
Setkání s biskupem Vojtěchem Cikrlem se koná v roce 30. výročí založení Diecézní charity Brno a jsou na něj zváni především zaměstnanci DCHB, jejich rodinní příslušníci, dobrovolníci, spolupracovníci a příznivci.

6. neděle velikonoční - modlitby za pronásledované křesťany

17 Květen, 2022 - 12:00
Blíží se 6. neděle velikonoční (22. května), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

A když nastal večer

16 Květen, 2022 - 12:00
Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se dne 11. června 2022 od 18.00 hodin v areálu nad kostelem uskuteční setkání, které v rámci IV. kongresu o Božím milosrdenství povedou handicapovaní.

Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

16 Květen, 2022 - 12:00
Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, představil souhrn výstupů za brněnskou diecézi dne 7. května 2022 v katedrále na Petrově

18. pouť do Císařské jeskyně 2022

16 Květen, 2022 - 12:00
V sobotu 28. května 2022 se po několikaleté odmlce koná 18. pouť do Císařské jeskyně zvané Moravské Lurdy. Bohoslužby v podzemním království krápníků budou slaveny ve 14.00 a v 17.00 hodin.

Žehnání dopravních prostředků v Brně-Obřanech

16 Květen, 2022 - 12:00
V neděli 22. května 2022 v 16.00 hodin se bude v Brně-Obřanech konat tradiční žehnání dopravních prostředků.

Pokec pod Petrovem

16 Květen, 2022 - 12:00
Pokec pod Petrovem je akce pro širokou veřejnost v Zahradách pod Petrovem. Na účastníky čekají zajímaví hosté, hudební doprovod, drobné občerstvení a chill zóna.

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

13 Květen, 2022 - 12:00
Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.

Stránky