Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 59 min 4 sek zpět

Pavel Kafka: Spokojený farář, náš cíl!

29 Červen, 2022 - 12:00
Po Karlu Satoriovi, Jiřím Mikuláškovi, a biskupovi Pavlu Konzbulovi se R.D. Mgr. Pavel Kafka stává v porevoluční době čtvrtým generálním vikářem brněnské diecéze. Dva dny před nástupem do nové funkce jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Biskup Cikrle předal štafetový kolík

29 Červen, 2022 - 12:00
V závěru bohoslužby 29. června 2022 předal biskup Vojtěch Cikrle štafetový kolík, a to nejen obrazně, svému nástupci Pavlu Konzbulovi.

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

29 Červen, 2022 - 12:00
Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.

Diecézní synodální tým povede Petr Šikula

28 Červen, 2022 - 12:00
Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ se od 1. července 2022 stává R.D. ThLic. Petr Šikula.

Přímé přenosy z Petrova 29. června 2022

27 Červen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužbu 29. června 2022 v 16.00 hodin, kde nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze, bude živě přenášet Televize Noe a Radio Proglas.

Kněžská pouť v Kostelním Vydří 2022

24 Červen, 2022 - 12:00
Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. července 2022 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup Vojtěch Cikrle.

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2022

24 Červen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, se bude konat 5. července 2022 v 16.30 hodin v Mikulčicích. Hlavním celebrantem a kazatelem bude biskup Vojtěch Cikrle.

Diecézní pouť rodin letos poprvé v Předklášteří

22 Červen, 2022 - 12:00
Letošní pouť se koná 27. srpna 2022, poprvé v Předklášteří u Tišnova. Hlavním celebrantem bohoslužby v 10.15 hodin bude brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.

Biskup Konzbul zakončí Katolickou charismatickou konferenci 2022

20 Červen, 2022 - 12:00
Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Bohoslužbu na závěr konference v neděli 10. července 2022 v 11.00 hodin bude v pavilonu F na brněnském výstavišti slavit nový brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.

Studenti Biskupského gymnázia zakončí školní rok 2021/2022 v katedrále

20 Červen, 2022 - 12:00
Školní rok zakončí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia v katedrále sv. Petra a Pavla, a to ve čtvrtek 30. června 2022 v 8.30 hodin. Bohoslužbu bude celebrovat biskup Vojtěch Cikrle, který v roce 1990 činnost Biskupského gymnázia obnovil.

Fotogalerie z kněžského a jáhenského svěcení

20 Červen, 2022 - 12:00
V sobotu 18. června vysvětil biskup Cikrle tři novokněze a jednoho jáhna. Fotogalerie ZDE Foto Dušan Kadlec

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 2022

20 Červen, 2022 - 12:00
Pontifikální bohoslužbou v den slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova 24. června 2022 vyvrcholí adorační den petrovské farnosti.

Ve Velké Bíteši budou uchovávat ostatky svatého papeže Jana Pavla II.

20 Červen, 2022 - 12:00
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude v neděli 26. června 2022 v 9.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši při pontifikální mši slavnostně instalovat relikviáře s ostatkem sv. papeže Jana Pavla II.

Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

20 Červen, 2022 - 12:00
V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Slavnost Těla a krve Páně v Brně 2021

17 Červen, 2022 - 12:00
Slavnost Těla a krve Páně bude v jihomoravské metropoli slavena v neděli 19. června 2022. V 15.30 hodin bude zahájena bohoslužbou v kostele sv. Janů v Minoritské ulici a ukončí ji biskup Vojtěch Cikrle na Petrově.

Slavnostní uvedení biskupa Konzbula do úřadu

17 Červen, 2022 - 12:00
V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Biskup Cikrle vysvětí 250. kněze

16 Červen, 2022 - 12:00
V sobotu 18. června 2022 udělí biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení třem jáhnům a jeden kandidát přijme jáhenské svěcení. Při této slavnosti vysvětí biskup Cikrle 250. kněze za dobu svého působení od roku 1990. Stane se jím Josef Janoušek z farnosti Moravské Budejovice.

Diecézní muzeum připomene kaligrafa Jiřího Šindlera

14 Červen, 2022 - 12:00
Ve středu 15. června 2022 zahájí Diecézní muzeum v Brně nově instalované sezónní výstavy, které bude možné zhlédnout v unikátních běžně veřejnosti nepřístupných prostorách brněnské katedrály až do 2. října tohoto roku.

Výstava Diecézního muzea připomene mikulovskou kapitulu

14 Červen, 2022 - 12:00
Ve středu 15. června 2022 zahájí Diecézní muzeum v Brně nově instalované sezónní výstavy, které bude možné zhlédnout v unikátních běžně veřejnosti nepřístupných prostorách brněnské katedrály až do 2. října tohoto roku.

Hlavní pouť 2022 v Hlubokých Mašůvkách

13 Červen, 2022 - 12:00
Hlavní poutní bohoslužby proběhnou letos v Hlubokých Mašůvkách ve dnech 2. a 3. července 2022.

Stránky