Ocenění Mgr. Zdeňky Svobodové k 240 výročí brněnské diecéze za farnost Ostrov u Macochy