Ocenění Vojtěcha Zouhara k 240 výročí brněnské diecéze za farnost Lipovec

farník roku 2017

farník roku

farník roku

farník roku

farník roku