Farní den Ostrov u Macochy 11.6.2017

Na farním dnu byla výstava umělecké litiny

K poslechu hrála Šošůvská schóla

Na farní den přijela i senátorka Jaromíra Vítková

Byla možnost navštívit kostel s výkladem

I možnost podívat se na věž

Díky všem, kdo se podíleli na přípravě i průběhu farního dne.