Farní pouť do Křižanova a Velkého Meziříčí

U fary v Křižanově

V kostele sv. Václava v Křižanově

Kostel sv. Václava v Křižanově

Poutní mše svatá, celebruje P. Václav Hejč

Paní Vodičková iniciátorka stavby památníku sv. Zdislavy

Svatba sv. Zdislavy a Havla z rodu Markvarticů

U památníku sv. Zdislavy, který byl posvěcen na pozdzim 2015

Putování po stopách sv. Zdislavy

Společná fotka na Svaté hoře, kam se sv. Zdislava chodila modlit.

V kostele ve Velkém Meziříčí

Chvilka odpočinku.

Společná fotka ve Velkém Meziříčí