Pořad bohoslužeb

Neděle 24. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

 9.00 Lipovec

Za zemřelého Františka Voráče a Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 25. října

Úterý 26. října

18.00 Lipovec

Za rodiče Grimovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu v rodině

Středa 27. října

Čtvrtek 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

16.30 Ostrov

Adorace + svátost smíření

17.00 Ostrov

Za rodinu Dvorskou a Kučerovu

Pátek 29. října
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

18.00 Lipovec

Za Bohumilu a Jana Baldíkovy, sourozence a požehnání pro celou rodinu

Sobota 30. října

18.00 Lipovec

Za Alenu a Jana Jetelinovy, za Jeníka Jetelinu, za Štěpána a Petra Jetelinovy, za Josefu Rozáčkovu, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 31. října
31. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Ladislava Hudce, živou a zemřelou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Marii a Josefa Kolmačkovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu v rodině

10.30 Kulířov

11.30 Lipovec

Křest Radek Bezděk

Další informace:

V zákristii je možné si koupit kalendář na příští rok, cena je 70 Kč.

V zákristii je možné si zapisovat úmysly na mše svaté na příští rok.

Dnes byla sbírka na misie, vše, dárcům velké díky