Pořad bohoslužeb

Neděle 2. října
27. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za Václava Hudce, rodiče a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za zemřelou Oldřišku Škvařilovu, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Pondělí 3. října

Úterý 4. října
Památka sv. Františka z Assisi

18.00 Lipovec

Na úmysl dárce

Středa 5. října
Nezávazná památka sv. Marie Faustyny Kowalské

Čtvrtek 6. října
Nezávazná památka sv. Bruna, kněze

17.30 Ostrov

Adorace + svátost smířené

18.00 Ostrov

Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let

Pátek 7. října
Památka Panny Marie Růžencové

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smířené

18.00 Lipovec

Za zemřelou Hedviku a Josefa Grimovy, rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota 8. října

14.00 Kulířov

Pohřeb Josefa Plchová

18.00 Lipovec

Za Jiřího Zouhara, dva bratry, rodiče a prarodiče

Neděle 9. října
28. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.45 Ostrov

Za rodinu Sáňkovu

 9.00 Lipovec

Za Marii a Josefa Kolmačkovy, zemřelou přízeň a Boží ochranu pro celou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

V sákristi je možné si zakoupit kalendář na příští rok, cena je 80 Kč.

Prosím o zapisování na pečení na farní kavárnu na příští rok, moc děkuji

V sákristii je možné si zapisovat úmysly na příští rok

V sobotu 8.10 bude v Katolickém domě v Blansku Děkanátní setkání všech, kteří pomáhají kněžím v pastoraci. Zahájení v 9h, pak přednáška generálního vikáře Pavla Kafky o pastoraci v naší diecézi, na závěr adorace, konec kolem 12h, všichni jste zváni, podrobný program, vzadu na nástěnce.