Pořad bohoslužeb

Neděle 9. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Jelínkovy a bratra Petra

 9.00 Lipovec

Za farníky

10.30 Kulířov

Pondělí 10. května

Úterý 11. května

18.00 Lipovec

Středa 12. května
Nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků nebo sv. Pankráce, mučedníka

Čtvrtek 13. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně

16.30 Ostrov

Za Stanislava Sedláka, živou a zemřelou rodinu

18.00 Lipovec

Na poděkování za 70 let života a dar zdraví

Pátek 14. května
Svátek sv. Matěje, apoštola

Sobota 15. května

18.00 Lipovec

Za Františka a Marii Kolmačkovy, Josefa a Marii Kratochvílovy a dar zdraví pro celou rodinu

Neděle 16. května
7. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za Zdeňka Vašíčka a živou rodinu

 9.00 Lipovec

Za Jana Kučery, duše v očistci, Boží ochranu a živou rodinu

10.30 Kulířov

Další informace:

Fond Puls tento rok nabízí mimořádnou nabídku. Za každého nového registrovaného donátora v roce 2021 se farnosti sníží poplatek pro letošní rok o 500 Kč. Co to v praxi znamená? Když se letos zaregistrujete od Pulsu , a to na stránce www.donator.cz, a třeba dáte příspěvek 100 Kč, tak farnost ušetří dalších 500 Kč, kdo by měl problém s registrací, tak P. Pavel, rád ji za vás po domluvě udělá a klidně zaplatí i vstupní poplatek 100 Kč. Moc děkuji všem, kdo se do Pulsu zaregistrují. 

Podle nových nařízení vlády nemůže být počet lidí v kostele omezen, kromě této podmínky: Je třeba dodržovat, aby si lidé od sebe drželi rozestupy minimálně 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti. Dále je třeba dodržovat zvýšené požadavky na hygienu, tedy roušky, rozestupy a desinfekce

Příští týden bude sbírka na opravy