Pořad bohoslužeb

Neděle 1. srpna
18. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za rodiče Hudcovy, syna a duše v očistci

 9.00 Lipovec

Za živé a zemřelé členy živého růžence

10.30 Kulířov

11.30 Lipovec

Křest Sebastian Pernica

Pondělí 2. srpna
Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

Úterý 3. srpna

18.00 Lipovec

Za Jarmilu Tomanovou a v očistci

Středa 4. srpna
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Čtvrtek 5. srpna
Nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie

17.30 Ostrov

Adorace + svátost smíření

18.00 Ostrov

Za Ivana Vobra, živou a zemřelou rodinu

Pátek 6. srpna
Svátek Proměnění Páně

17.00 Lipovec

Adorace + svátost smíření

18.00 Lipovec

Za Josefa Pernice a jeho rodiče

Sobota 7. srpna
Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků nebo sv. Kajetána, kněze

18.00 Lipovec

Za Aloise Grima, rodiče a sourozence

Neděle 8. srpna
19. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.45 Ostrov

Za živou a zemřelou rodinu Pekárkovu

 9.00 Lipovec

Za Radovana Ševčíka, dar zdraví a duše v očistci

10.30 Kulířov

Další informace:

Fond Puls tento rok nabízí mimořádnou nabídku. Za každého nového registrovaného donátora v roce 2021 se farnosti sníží poplatek pro letošní rok o 500 Kč. Co to v praxi znamená? Když se letos zaregistrujete od Pulsu , a to na stránce www.donator.cz, a třeba dáte příspěvek 100 Kč, tak farnost ušetří dalších 500 Kč, kdo by měl problém s registrací, tak P. Pavel, rád ji za vás po domluvě udělá a klidně zaplatí i vstupní poplatek 100 Kč. Moc děkuji všem, kdo se do Pulsu zaregistrují. 

Prosím o zapisování se na pečení na farní kavárnu. Moc děkuji.

Dnes je po mši svaté výměna tajemství živého růžence

Dnes je na faře v Lipovci farní kavárna, všichni jste srdečně zváni

Příští neděli bude sbírka na opravy, všem dárcům velké díky