6
Led

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17, 19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 3-9
Evangelium: Mk, 13, 33-37
V dnešním evangelium se praví: bděte, protože nevíte, kdy budete povoláni odejít z tohoto světa. A na téma připravenosti bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.

5
Led

Vánoční koncert

V našem kostele jsme měli krásný vánoční koncert dětí z Lipovce a ženského pěveckého sboru Píseň Jedovnice

25
Pro

Slavnost Narození Páně

1

2

3

24
Pro

Náboženství ve školce

1

2

3

24
Pro

Adventní koncert

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

23
Pro

Sv. Mikuláš v našem kostele

1

2

3

23
Pro

Farnost Lipovec fotky

23
Pro

Ukazovací Otčenáš

Jak se dá modlit nejen slovy, ale celým tělem

1

2

23
Pro

Daleká cesta do Betléma

Děti z naší farnosti sehráli v kostele adventní scénku pod vedením Mgr. Zdeňky Svobodové.

1

2

4
Pro

Novoroční koncert

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS