23
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55,1-11; Iz 12
2. čtení: 1 Jan 5,1-9
Evangelium: Mk, 1, 6b-11

6
Led

2. neděle vánoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sir 24, 1-4. 12-16
2. čtení: Ef 1, 3-6. 15-18
Evangelium: Jan 1, 1-18

6
Led

Svatá rodina

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 15, 1-6; 21, 1-3

2. čtení: Žid 11, 8.11-12. 17-19

Evangelium: Lk 2, 22-40

6
Led

Sv. Štěpán - 26. prosince

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6, 8-10; 7, 54-60

Evangelium: Mt 10, 17-22

6
Led

Narození Páně - 25. prosince

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 52, 7-10
2. čtení: Žid 1, 1-6
Evangelium: Jan 1, 1-18

6
Led

24. prosince - noc

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

6
Led

4. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14.16
2. čtení: Řím 16, 25-27
Evangelium: Lk 1, 26-38

6
Led

3. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-2a. 10-11
2. čtení: 1 Sol 5, 16-24
Evangelium: Jan 1, 6-8. 19-28

6
Led

2. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40, 1-5. 9-11
2. čtení: 2 Pt 3,8-14
Evangelium: Mk, 1, 1-8
Dnešní liturgické texty mají jedno společné téma. Připravte svou cestu Pánu, aby po ní mohl kráčet až k našemu srdci. Jak? Povím Vám jeden příběh.

6
Led

1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 63, 16b-17, 19b; 64,2b-7
2. čtení: 1 Kor 1, 3-9
Evangelium: Mk, 13, 33-37

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS