24
Čer

12. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Job 38, 1.8-11
2. čtení: 2 Kor 5, 14-17
Evangelium: Mk 4, 35-41

19
Čer

11. neděle mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ez 17, 22-24
2. čtení: 2 Kor 5, 6-10
Evangelium: Mk 4, 26-34
Dnes v naší farnosti máme velkou slavnost, protože svaté přijímání přijme dnes poprvé 6 z našeho společenství. Dnešní promluvu však nechci zaměřovat především na Vás, ale na celé farní společenství, zvláště pak na vaše rodiče, protože rodiče jsou Ti, co mají zodpovědnost za růst dítěte ve víře od jeho prvopočátku.

10
Čer

10. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Gn 3, 9-15
2. čtení: 2 Kor 4, 13-5,1
Evangelium: Mk 3, 20-35

4
Čer

Tělo a krev Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 24, 3-8
2. čtení: Žid 9, 11-15
Evangelium: Mk 14,12-16. 22-26
Dnes slavíme slavnost Těla a Krve Páně, kde celá církev věří, že když kněz říká Kristova slova: toto je moje tělo a toto je moje krev, která se za Vás vydává, že dochází k opravdové proměně darů na krev a tělo Páně. Abychom toto nevýslovné tajemství, kdy na venek se neděje nic, ale dochází k obrovskému duchovnímu přepodstatnění, alespoň částečně mohli uchopit, tak Vám řeknu jeden příběh.   

2
Čer

Kopání vodovodní přípojky

Všem brigádníkům velké díky

1

2

2
Čer

Slavnost nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
2. čtení: Řím 8, 14-17
Evangelium: Mt 28, 16-20

25
Kvě

Seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2, 1-11
2. čtení: Gal 5, 16-25
Evangelium: Jan 15, 26-27: 16,12-15

19
Kvě

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 1, 15-17. 20-26
2. čtení: 1 Jan 4, 11-16
Evangelium: Jan 17, 11b-19
V dnešním druhém čtení se praví: Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. A k tomuto textu v dnešním evangeliu pozdvihá Ježíš oči k nebi a modlí se těmito slovy: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jako my. Co to znamená? Povím Vám jeden příběh.

14
Kvě

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Krajští radní Bohumila Beranová, Jiří Němec a Václav Božek se v úterý 12. května 2015 v prostředí zrenovované Löw-Beerovy vily v Brně zúčastnili předání ocenění vítězům v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2014.

12
Kvě

Jarní brigáda

Na první jarní brigádu přišlo

18 mužů

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS