9
Srp

19. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 19, 4-8
2. čtení: Ef 4, 3 – 5,2
Evangelium: Jan 6, 41-51

4
Srp

18. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 9, 1-3. 5-6
2. čtení: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14

4
Srp

17. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 2 Kr 4, 42-44
2. čtení: Ef 4, 1-6
Evangelium: Jan 6, 1-15
Kde nakoupíme chleba? Myslím, že jedna ze stěžejních otázek dnešního evangelia. Představme si tu situaci. Za Ježíšem jde mnohatisícový zástup do míst, kde nejsou žádné obchody a setrvávají s Ježíšem celý den. Blíží se večer, všichni jsou hladoví, šly za Ježíšem spontánně, takže zapomněli na věci denní potřeby.

20
Črv

16.neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 23, 1-6
2. čtení: Ef 2, 13-18
Evangelium: Mk 6, 30-34
Dnešní evangelium na první pohled vypadá jako pouhá vycpávka mezi dvěma událostmi: posláním učedníků do světa a zázračným nakrmením zástupů. Ale pokud se na něho pozorněji podíváme, možná, že je i mnohem důležitější než mnohé zázraky, kterých jsme v Markově evangeliu svědky. Týká se totiž běžných událostí s Ježíšova života a myslím, že ty běžné události bytí s Pánem jsou pro náš duchovní život více užitečné, než mnohé zázraky.

18
Črv

Brigáda v kostele

1

2

3

18
Črv

1. sv. přijímání

14. června bylo v našem kostele 1.sv. přijímání. Tuto svátost přijali: Leonka Štěpaníková, Jan Zouhar, Jiří Bednařík z Lipovce, Stanislav Vymazal, Jakub Jarůšek z Holštejnu a Jan Čejka z Roztání. Velké díky patří především paní Mgr. Zdeňce Svobodové, která děti připravovala v hodinách náboženství. Všem prvokomunikantům přejeme vytrvalost ve víře a mnoho plodů ze svatého přijímání. 

17
Črv

15. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Am 7, 12-15
2. čtení: Ef 1, 3-14
Evangelium: Mk 6, 7-13
V dnešním evangeliu jsme četli známý text o vyslání učedníků do světa, aby hlásali Kristovo evangelium. A v textu jsme se také dočetli, že si kromě hole nemají brát sebou nic na cestu. Proč tomu tak je? O tom bych Vám rád dnes řekl jeden příběh.
Na nebeskou bránu, bušil muž a žádal, aby mohl, vstoupil do ráje. „Můžeš se sem dostat jen tehdy, když se vrátíš na zem a přineseš nejdražší věc, jakou najdeš.“

17
Črv

Sv. Cyril a Metoděj

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 61, 1-3a
2. čtení: 2 Kor 4, 1-2, 5-7
Evangelium: Lk 10, 1-9

1
Črv

13. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 1, 13-15: 2, 23-24
2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5, 21-43
Dnešní evangelium má dva stěžejní motivy. První je víra Jairose, že Ježíš může uzdravit jeho dceru a víra ženy, která trpí dvanáct let krvácením. A druhý motiv je Ježíšova touha pomoci těm, kdo prosí o pomoc. A o tom, že je dobré být vnímaví ke svému okolí za každé okolnosti, o tom bych Vám rád dnes řekl jeden pravdivý příběh.

1
Črv

Nabídka na ubytování v Ostrově u Macochy

Od začátku srpna jsem nově ustanoven administrátorem farnosti Ostrov u Macochy. Je to krásná obec v srdci Moravského krasu a letos snad poprvé, není plně využita kapacita fary, přes prázdniny. Myslím, že je to škoda, jelikož byly zrenovovány i půdní prostory a nyní se na faru vejde pohodlně přes 30 lidí.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS