Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 1 hodina 8 min zpět

Týdenní pobyt pro aktivní seniory

24 Červen, 2021 - 12:00
Spolek Spokojený senior – KLAS pořádá tradiční týdenní pobyt pro seniory v prostředí krásných Jeseníků a horského hotelu Neptun.

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

24 Červen, 2021 - 12:00
U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie.

Fotogalerie z předání medaile sv. Cyrila a Metoděje faráři P. Pavlu Hovězovi

24 Červen, 2021 - 12:00
V neděli 20. června 2021 při slavnostní bohoslužbě v novém kostele bl. Restituty v Brně-Lesné předal biskup Vojtěch Cikrle medaili sv. Cyrila a Metoděje místnímu duchovnímu správci P. Pavlu Hovězovi.

Fotogalerie z jáhenského a kněžského svěcení 2021

24 Červen, 2021 - 12:00
V sobotu 19. června 2021 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Navštivte svatoludmilská místa a pošlete fotku!

23 Červen, 2021 - 12:00
Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily, první historicky doložené ženy, kněžny, panovnice, světice a babičky v českých dějinách. Ženskou osobnost, která oslovuje i po více než tisíci letech připomenou během léta desítky akcí po celé zemi.

Christmas Contest: Skladatelská soutěž pro vánoční koncert ve Vatikánu

23 Červen, 2021 - 12:00
Pokud jste ve věku od 16-35 let a baví vás hudba, skládáte si písničky, přihlaste se do vatikánské vánoční soutěže!

Biskup Konzbul bude kázat ve velehradské bazilice

23 Červen, 2021 - 12:00
Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude kázat ve velehradské bazilice v rámci zasedání České biskupské konference dne 6. července 2021.

Sborník představuje „neznámého“ kardinála Miloslava Vlka

23 Červen, 2021 - 12:00
Reprezentativní publikaci věnovanou osobnosti kardinála Miloslava Vlka vydal při příležitosti 30. výročí jeho intronizace pražským arcibiskupem Ústav pro studium totalitních režimů.

Sv. Cyril a Metoděj již 8 let zdobí Petrov

21 Červen, 2021 - 12:00
Trávník lemující cestu na petrovské návrší zdobí od roku 2013 nový památník svatého Cyrila a Metoděje. Ten 6. června 2013 slavnostně odhalil a požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Biskup Cikrle bude letos kázat na Velehradě

21 Červen, 2021 - 12:00
Kazatelem na letošní národní pouti ke sv. Cyrilu a Metoději 5. července 2021 v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou bazilikou bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

P. Pavel Hověz oceněn medailí sv. Cyrila a Metoděje

21 Červen, 2021 - 12:00
V neděli 20. června 2021 při slavnostní bohoslužbě v novém kostele bl. Restituty v Brně-Lesné ocenil diecézní biskup Vojtěch Cikrle místního faráře. Pavle Hověze medailí sv. Cyrila a Metoděje.

Sv. Cyril a Metoděj v brněnské diecézi

21 Červen, 2021 - 12:00
Kromě poutních bohoslužeb na Velehradě a v Mikulčicích budou svatí Cyril a Metoděj připomenuti 5. července 2021 na řadě dalších míst v naší vlasti. Jen v brněnské diecézi je slovanským věrozvěstům zasvěceno 56 kostelů a kaplí.

Cyrilometodějské putování do Mikulčic 1991-2021

21 Červen, 2021 - 12:00
Slavnostní bohoslužbu v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v pondělí 5. července 2021 v 16.30 hodin v Mikulčicích slavit za účasti českých a moravských biskupů brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Svěcení nového oltáře v kostele sv. Augustina v Brně

21 Červen, 2021 - 12:00
V neděli 27. června 2021 v 9.00 hodin posvětí brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový oltář v kostele sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti.

Varhanní léto 2021 v katedrále na Petrově

21 Červen, 2021 - 12:00
Již po páté se letos v Brně na Petrově uskuteční během letních týdnů varhanní festival na největších brněnských varhanách.

Charita poděkuje dobrovolníkům DOBROpiknikem

18 Červen, 2021 - 12:00
Dne 22. června 2021 pořádá Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno akci s názvem DOBROpiknik, kterým chce Charita poděkovat dobrovolníkům za jejich podporu.

Kurz pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným

17 Červen, 2021 - 12:00
Na letošní podzim chystá Biskupství brněnské další běh kurzu pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným.

Kněžské a jáhenské svěcení 2021

15 Červen, 2021 - 12:00
V sobotu 19. června 2021 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Pro seniory: Pobyt plný pohybu

14 Červen, 2021 - 12:00
Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory na čtyřdenní pobyt plný pohybu a cvičení uprostřed přírody nedaleko Brna.

Mons. Zouhar se rozloučil s Charitou. Nahradí ho Mons. Václav Slouk

14 Červen, 2021 - 12:00
Hodonínský farář a děkan Mons. Josef Zouhar byl devatenáct let prezidentem Diecézní charity Brno. Na slavnostní mši, při příležitosti Charitní poutě v Křižanově dne 12. června 2021, se s funkcí v Charitě rozloučil.

Stránky