Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 2 hodiny 37 min zpět

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

1 Březen, 2021 - 12:00
V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Spokojený senior - KLAS z.s. - Vzdělávání v bezpečí domova

24 Únor, 2021 - 12:00
Klas z.s. vyzývá: „Také máte ve svém okolí seniory, kteří jsou nyní doma a chybí jim setkávání?

Tvořivé dílny v muzeu pokračují

22 Únor, 2021 - 12:00
V Diecézním muzeu pokračují Tvořivé dílny dalším tématem.

Čtyřicetidenní postní výzva

22 Únor, 2021 - 12:00
Postní doba nabízí různé možnosti, jak prohloubit svůj osobní vztah k Bohu. Nabízíme „Čtyřicetidenní postní výzvu“, kterou jako inspiraci na každý postní den zaslal znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.

Postní almužna vede k sebezáporu i pomoci potřebným

22 Únor, 2021 - 12:00
Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu na konci postu přinesete do kostela.

Fotogalerie z děkovné mše k 90. narozeninám prof. Sehnala

18 Únor, 2021 - 12:00
Dne 15. února 2021 byla v Brně- Zábrdovicích slavena mše na poděkování za 90 let života prof. Sehnala. Více ZDE  

Jezuita František Pevný oslavil 100 let

18 Únor, 2021 - 12:00
P. František Pevný se narodil 16. února 1921 ve Svatém Štěpáně (okr. Zlín), absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a v roce 1941 nastoupil do kněžského semináře v Olomouci. Rok poté byl nacisty totálně nasazen v Berlíně. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1947.

Církev se bude modlit v postní době za oběti pandemie

18 Únor, 2021 - 12:00
Předsedové evropských biskupských konferencí sdružených v Radě evropských biskupských konferencí (CCEE) zvou k modlitbám za oběti pandemie po celou dobu postní, počínaje Popeleční středou. Každá země bude v jeden den postní doby slavit mši svatou, na Českou republiku připadá 17. březen 2021.

Slovo otce biskupa Pavla Konzbula: Popelec a poleno

17 Únor, 2021 - 12:00
Slovo brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula k Popeleční středě.

Tříkrálová sbírka 2021 v brněnské diecézi

16 Únor, 2021 - 12:00
Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézní charitě Brno podle prvních průběžných výsledků vynesla 17 285 538 korun.

Popeleční středa a postní doba 2021

16 Únor, 2021 - 12:00
Popeleční středou, která letos připadá na 17. února, vstupují katoličtí křesťané do postní doby. Letos bude konání Popeleční středy ovlivněno epidemiologickou situací. Pro bližší informace proto sledujte stránky jednotlivých farností.

Mimořádné udělování popelce v Brně

15 Únor, 2021 - 12:00
Na popeleční středu 17. 2. 2021 bude mimo mši mimořádně udělován popelec takto: 9:00-10:00 hod - u kostela Nalezení sv. Kříže (kapucíni) 16:00-17:30 v kostele sv. Jakuba v Brně

Slovo otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby

15 Únor, 2021 - 12:00
Milé sestry, milí bratři, žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. ...

Brněnské biskupství koupilo galerii Velký Špalíček

12 Únor, 2021 - 12:00
Na konci loňského roku koupilo Biskupství brněnské od společnosti Generali Immobilien GmbH nákupní galerii Velký Špalíček v historickém centru Brna.

Pan profesor Jiří Sehnal jubilantem

12 Únor, 2021 - 12:00
Významný český muzikolog a hudební historik Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. oslaví v těchto dnech devadesáté narozeniny (nar. 15. února 1931 v Radslavicích u Přerova).

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2021

12 Únor, 2021 - 12:00
Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření.

Slovo biskupů k 29. světovému dni nemocných

12 Únor, 2021 - 12:00
U příležitosti 29. světového dne nemocných, který připadá na 11. února 2021, památku Panny Marie Lurdské, přinášíme list českých a moravských biskupů, který adresují nemocným, těm, kteří se o ně starají, a všem lidem dobré vůle v naší zemi.

Podpora sendvičové generace

9 Únor, 2021 - 12:00
Do sendvičové generace patří ekonomicky aktivní lidé, kteří se starají nejen o sebe a své děti (příp. vnoučata), ale také o svoje staré rodiče (nebo rodiče partnera či partnerky).

Malý průvodce postní dobou 2021 pro mobilní zařízení

9 Únor, 2021 - 12:00
Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Oblíbený sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.

Zemřel petrovský kostelník Josef Poštulka

9 Únor, 2021 - 12:00
Dne 6. února 2021 zemřel náhle pan Josef Poštulka dlouholetý sakristián katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Za jeho život poděkujeme při mši svaté v pátek 12. února 2021 v 10.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Stránky