Z brněnského biskupství

Subscribe to zdroj Z brněnského biskupství Z brněnského biskupství
Aktualizace: 1 hodina 2 min zpět

Velikonoce 2021: Vademecum pro kněze

23 Březen, 2021 - 12:00
Vademecum pro kněze připravila liturgická komise České biskupské konference (č. j. 6/2021) na základě nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 17. 2. 2021 (Prot. n. 92/21) a na základě poznámek diecézních biskupů, jejichž pokyny v jednotlivých diecézích se mohou v dílčích věcech mírně odlišovat.

Hospic sv. Alžběty v Brně stále prosí o pomoc

23 Březen, 2021 - 12:00
V Hospici sv. Alžběty v Brně v Kamenné ulici předpokládají kolaudaci projektu rozsáhlé rekonstrukce a dostavby hospice v březnu 2021.

Velikonoce 2021 na Petrově

22 Březen, 2021 - 12:00
Přímo v katedrále sv: Petra a Pavla v Brně na Petrově se mohou velikonočních bohoslužeb a obřadů osobně účastnit jen ti, kteří se předem zaregistrují do povoleného počtu osob na rezervačním formuláři katedrály sv. Petra a Pavla.

Pastýřský list olomouckých biskupů ke Slavnosti Zvěstování Páně

19 Březen, 2021 - 12:00
Před blížící se Slavností Zvěstování Páně, která se slaví také jako den nenarozeného života, se k věřícím obrací arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner i jeho pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík. Přinášíme plné znění jeho pastýřského listu.

Rozhovor o sakrální architektuře s Markem Štěpánem

17 Březen, 2021 - 12:00
Spolek KRUH pokračuje v letošním cyklu DIALOGY a v další přednášce se potkají architekt Marek J. Štěpán (mj. autor nového kostela bl. sestry Restituty v Brně- Lesné) a P. Petr Okapal, římskokatolický kněz z farnosti Šenov u Ostravy.

Vizuální styl Noci kostelů 2021

16 Březen, 2021 - 12:00
Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2021, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 28. května 2021.

7D: moudrost

16 Březen, 2021 - 12:00
Při biřmování jsme byli obdarováni sedmi dary Ducha svatého. Ale co teď s nimi? Jak něco tak abstraktního pojmout? Co když moje vnímání těchto darů končí u toho, že je umím na požádání bezchybně vyjmenovat, ale jejich roli ve svém životě vlastně vůbec nechápu?

Vnímat duchovní růst díky DCM

16 Březen, 2021 - 12:00
Na podzim roku 1990 vznikla skupinka lidí, která přemýšlela nad možnostmi, jak pracovat s mládeží v Brněnské diecézi. Z této skupinky postupem času vzniklo DCM v Brně. Vystřídalo se zde veliké množství mladých, kteří s dobrovolníky chystají různé akce pro mládež.

Zvony se rozezní za oběti pandemie

16 Březen, 2021 - 12:00
V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a prosí duchovní správce, aby v pondělí 22. března od 12.00 hodin nechali znít kostelní zvony jako připomínku za oběti nemoci covid-19.

Spokojený senior – KLAS hledá manažera

15 Březen, 2021 - 12:00
Nezisková organizace Spokojený senior - KLAS z.s. vypsala výběrové řízení na pozici Projektový a finanční manažer.

Fotogalerie z pohřbu P. Františka Lízny,

15 Březen, 2021 - 12:00
Snímky z pohřbu P. Františka Lízny, Si, bývalého rektora kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a vězeňského kaplana ZDE.

Papež zahájí 19. března Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia

12 Březen, 2021 - 12:00
Na příští pátek připadne páté výročí od vydání apoštolské exhortace Amoris laetitia, pojednávající o lásce v rodině.

Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

11 Březen, 2021 - 12:00
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19 a uspořádala modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na nemoc covid-19.

Formační on-line setkání pro podávající eucharistii

10 Březen, 2021 - 12:00
Liturgie.cz pořádá formační on-line setkání pro laiky, kteří při liturgii podávají eucharistii nebo ji donášejí nemocným.

Přímé přenosy bohoslužeb od 8. do 14. března 2021

8 Březen, 2021 - 12:00
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.

Největší příběhy všech dob

8 Březen, 2021 - 12:00
Jeden z největších myslitelů, spisovatelů, pedagogů Jan Amos Komenský napsal: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ Za nejvýznamnější zdroj moudrosti tento „učitel národů“ považoval Bibli.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2021

8 Březen, 2021 - 12:00
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.

Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

8 Březen, 2021 - 12:00
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19. Každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit mši svatou; na Českou republiku připadl 17. březen 2021.

Zemřel P. František Lízna SJ

8 Březen, 2021 - 12:00
Ve čtvrtek 4. března 2021 ve večerních hodinách zemřel ve věku nedožitých 80 let jezuitský kněz a vězeňský kaplan P. František Lízna. Poslední rozloučení s P. Líznou se uskuteční příští pátek 12. března při mši svaté v 15.00 hodin

Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii

3 Březen, 2021 - 12:00
V těchto dnech se dostává k čtenářům již třetí číslo bulletinu s názvem „Testimonium martyrii“ (Svědectví mučednictví). Pravidelný čtyřměsíčník o služebnících Božích Jana Buly a Václava Drboly přináší další zajímavé informace.

Stránky