Adventní koncert

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Adventní koncert v našem kostele se velmi vydařil

Zpěv a adventní slovo Ondřej Dvořák - vlevo, hudební doprovod - Michaela Šarmanová - uprostřed a Tomáš Koutný - vpravo

Deo gratias