Kontakt

Římskokatolická farnost Lipovec

Adresa:
679 15 Lipovec 61

Duchovní správce:
P. Pavel Kuchyňa - administrátor
Tel.: 737 161 165
e-mail: lipovec@dieceze.cz

Kontakt na půjčení fary v Ostrově u Macochy

Mgr. Zdena Svobodová e-mail: z.svobodova@tiscali.cz tel: 606552773

Cena půjčení fary od 1.1.2019 bude 90 Kč za osobu včetně energií.

Chcete-li přispět na provoz farnosti a opravy převodem z účtu nebo zůstat neznámými dárci a místo do sbírky nebo do rukou faráře uložit peníze ve spořitelně, můžete použít běžný účet Římskokatolické farnosti Lipovec číslo účtu je 1361999379/0800.

Pro farnost Ostrov u Macochy je číslo účtu 1361324339/0800

Za všechny Vaše dary předem děkujeme.