29
Dub

Děti z náboženství z Lipovce na víkendovém setkání Ostrova u Machochy

O víkendu 24., 25. a 26. dubna se na faře v Ostrově u Macochy sešly děti 2. až 7. ročníku, které navštěvují hodiny náboženství. Jelikož se pobytu zúčastnilo 21 dětí, museli se jako vedoucí zapojit i žáci páté, šesté a sedmé třídy. Tentokrát jsme jako stěžejní téma vybrali vodu a křest. Povídali jsme si o tom, jak je voda pro život důležitá, zahráli jsme si hru „Co dokáže voda“ a také jsme se v kostele podrobněji seznámili se svátostí křtu. V pátek večer starší děti připravily pro svoje mladší kamarády stezku odvahy.

29
Dub

4. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 8-12
2. čtení: 1 Jan 3, 1-2
Evangelium: Jan 10, 11-18
Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, protože i v dnešním evangeliu Ježíš jasně říká: „Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř zná své ovce a dává za ně svůj život, takže z textu by pro nás jasně mělo vyplývat, že křesťané na tom musí být mnohem lépe, než lidé, kteří v Boha nevěří. A skutečně tomu, tak je, i když se nám může někdy snad i oprávněně zdát, že lidé bez Boha jsou na tom lépe, ale to je pouhá iluze.

23
Dub

3. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 3,13-15. 17-19
2. čtení: 1 Jan 2, 1-5a.
Evangelium: Lk 24, 35-48
Pro dnešní svoji promluvu jsem čerpal inspiraci z dnešního druhého čtení, kde se píše: Kdo tvrdí, že zná Pána, ale jeho přikázání nezachovává, v tom pravdy není. A jak se máme chovat k Bohu i bližním? Povím Vám jeden příběh.

23
Dub

2. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 4, 32-35
2. čtení: 1 Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20, 19-31
V dnešním evangeliu klíčovou postavou, kromě Pána Ježíše je apoštol Tomáš, kterému Ježíš říká: Tomáši, protože jsi uviděl, uvěřil jsi, ale blahoslavení jsou ti, kdo neviděli, a přesto uvěřili a o víře bych Vám rád dnes řekl jeden příběh, ve kterém hlavní úlohu hraje chlapec, který se také jmenuje Tomáš.

11
Dub

Rekonstrukce první poloviny fary instalece sociálního zařízení a topení

1

2

3

11
Dub

Vítězství

Děkuji všem, kteří poslali hlas kostelu v Lipovci v soutěži o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji. V soutěži Lipovecký kostel získal 1304 hlasy a ve svojí kategorii velké stavby suverénně vyhrál. Na druhém místě se umístil dům ve Znojmě se 702 hlasy.

8
Dub

Hrkání v Lipovci na Bílou sobotu

Hrkači věnovali na opravu fary 3 300 Kč

Hrkalo se,

8
Dub

Hrkání v Lipovci na Velký pátek

1

2

8
Dub

Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 10,34a. 37-43
2. čtení: Kol 3, 1-4
Evangelium: Jan 20, 1-9
Bratři a sestry, abychom alespoň trochu pochopili Boží lásku k nám lidem, která se realizovala především skrze Ježíšův kříž a vzkříšení povím Vám dnes jeden příběh.

8
Dub

Velikonoční vigilie

Bratři a sestry, k dnešní slavnosti Vám chci říci jen jeden krátký příběh. Byl jednou jeden muž a ten zaléval zahradu. Uprostřed zahrady stál obrovský balvan. Muž zavolal svého syna a poprosil ho, aby balvan odvalil. Velmi dobře věděl, že žádá skutek, který zdaleka převyšuje síly malého chlapce. Malý Jeník se opřel do balvanu, aby ho odvalil, ale bez úspěchu. Balvan byl pro něho příliš těžký.

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS