8
Úno

Farní kavárna 31. ledna

1

2

3

8
Úno

5. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 6, 1-2a. 3-8
2. čtení: 1 Kor 15, 1-11
Evangelium: Lk 5, 1-11

6
Úno

4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Jer 1,4-5. 17-19
2. čtení: 1 Kor 12,31 – 13,13
Evangelium: Lk 4, 21-30
Když se dnes podíváme na texty dnešní mše svaté tak zde můžeme vidět určitý kontrast. Na jedné straně zde máme velepíseň lásky, na druhé nepřijetí Ježíše ve svém domově a vyvolení proroka Jeremiáše, který byl asi nejméně přijatým prorokem vyvoleným lidem v Izraeli.

28
Led

Farní kavárna

26
Led

3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Neh 8,2-4a. 5-6. 8-1
2. čtení: 1 Kor 12, 12-30
Evangelium: Lk 1, 1-4; 4,14-21

26
Led

2.neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 62, 1-5
2. čtení: 1 Kor 12, 4-11
Evangelium: Jan 2, 1-12

16
Led

Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 40,1-5. 9-11
2. čtení: Tit 2, 11-14; 3, 4-7
Evangelium: Lk 3, 15-16.21-22

14
Led

Přístavek fary se sociální zařízením pro veřejnost

1

2

3

6
Led

Farní kavárna - leden 2016

Díky moc především za pečení rodině Vintrově.

1

2

3

6
Led

Zjevení Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 60, 1-6
2. čtení: Ef 3,2-3a. 5-6
Evangelium: Mt 2, 1-12

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS