16
Lis

33. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Dan 12, 1-3
2. čtení: Žid 10, 11-14.18
Evangelium: Mk 13, 24-32
Ty dnešní liturgické texty, ačkoliv jsou velmi dramatické a drastické, tak jsou texty mířící k záchraně života. Jsou to slova trvalé naděje, ať se s naším světem stane cokoliv. A protože můžou být těžká na pochopení, povím Vám k nim jeden příběh.

13
Lis

Biblická hodina na faře v Ostrově

12
Lis

Biblická hodina na faře v Lipovci

12
Lis

32. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: 1 Kr 17, 10-16
2. čtení: Žid 9, 24-28
Evangelium: Mk 12, 38-44

7
Lis

Biblická hodina na faře v Ostrově

5
Lis

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 3, 1-9
2. čtení: Řím 8, 14-23
Evangelium: Mt 25, 31-46

1
Lis

Oslava znovuotevření fary v Lipovci

1
Lis

Biblická hodina na faře v Lipovci

1
Lis

Listopadová farní kavárna 2015

Listopadová farní kavárna byla na Slavnost všech svatých. Přišlo 60 lidí všech věkových skupin, Všem, kdo se na kavárně podíleli velké díky.

1

2

1
Lis

Slavnost všech svatých

Liturgické texty: 1. čtení: Zj 7,2-4. 9-14
2. čtení: 1 Jan 3, 1-3
Evangelium: Mt 5, 1-12a

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS