14
Čer

11. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 19, 2-6a
2. čtení: Řím 5, 6-11
Evangelium: Mt 9,36 – 10,8

13
Čer

Boží Tělo v Lipovci

10
Čer

Setkání kněží ve dvoře komunitního centra

10
Čer

Rekonstrukce fary Ostrov pokračuje

 

8
Čer

Slavnost Nejsvětější Trojice

Liturgické texty: 1. čtení: Ex 34, 4b-6. 8-9
2. čtení: 2 Kor 13, 11-13
Evangelium: Jan 3, 16-18

1
Čer

Seslání Ducha svatého

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7. 12-13
Evangelium: Jan 20, 19-23
Vzpomínáte paní, jaké to bylo dřív? Tenkrát plný kostel lidí a na Boží tělo vyzdobené, plné břízek. No a co teprve ty průvody a procesí, poutě, družičky, tolik družiček tady stávalo. No jo to už dneska není, kdepak. Ta dnešní doba, to už vůbec.

25
Kvě

7. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 1, 12-14
2. čtení: 1 Pt 4, 13-16
Evangelium: Jan 17, 1-11a
Ježíš dnešní evangelium začíná slovy: Otče, přišla ta hodina, oslav svého Syna, aby Syn oslavil Tebe. Čím měl Ježíš oslavit svého Otce? Křížem. Ano, kříž je prostředek a spása nejen k našemu vykoupení a záchraně, ale také prostředek k oslavě Boha, protože Bůh dovolil, aby se toto vše stalo.

18
Kvě

Mše svatá za hasiče 17.5.2020

18
Kvě

6. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 8, 5-8. 14-17
2. čtení: 1 Pt 3, 15-18
Evangelium: Jan 14, 15-21

10
Kvě

5. neděle velikonoční

Liturgické texty: 1. čtení: Sk 6, 1-7
2. čtení: 1 Pt 2, 4-9
Evangelium: Jan 14, 1-12

Stránky

Subscribe to Římskokatolická farnost Lipovec RSS